Последње освежавање базе података: 26.03.2023 07:26


Контакт

Адреса

Теразије 23/III и VI спрат, 11000 Београд

011/7156 189  contact

 

Кабинет

Теразије 23/VI спрат     011/7156 187  contact     011/7156 186  printers_and_faxes

 

Центар за координацију и контролу рада унутрашњих организационих јединица и правне послове

Информације о издавању и обнављању лиценце за обављање послова стечајног управника

011/7156 178 contact     tijana.petrovic  e_mail

 

Центар за стечај

Теразије 23/III спрат     011/7156 188  contact     011/7156 185  printers_and_faxes

 

Подручна јединица за стечај у Новом Саду

Булевар Михајла Пупина 10/V спрат, 21000 Нови Сад     021/2100 541 contact     021/2100 538 printers_and_faxes

 

Центар за надзор и развој професије

Теразије 23/VI спрат     011/7156 140  contact

 

Центар за опште послове и људске ресурсе

Теразије 23/VI спрат

Информације о контакт подацима стечајних управника

011/7156 179  contact

Информације о стручном испиту и упису на Листу активних стечајних управника

011/7156 183  contact    veljko.radulovic  e_mail  –  секретар испитне комисије

 

Центар за финансије

Теразије 23/VI спрат

Рачуноводство

011/7156 142, 011/7156 134    contact

 

Е-Мail

office  e_mail

 

Текући рачун

Сопствени приходи

840-1069668-78

Продаја имовине у стечајном поступку

840-1386764-69

 

Радно време
Понедељак – Петак
07.30h – 15.30h

 

ЕРС подршка
Понедељак – Петак
podrskaers  e_mail

 

Развој професије
Сва питања и сугестије стечајних управника у вези стечаја
pitanja  e_mail

 

Пословање са корисницима

Позивамо кориснике да своја мишљења о раду Агенције и квалитету услуга, као и примедбе и предлоге за његово побољшање, достављају на адресу Агенције

или на e-mail: office  e_mail

 

Слободан приступ информацијама од јавног значаја

Агенција за лиценцирање стечајних управника је на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (”Сл.гласник РС” бр.120/04) одредила као овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја:
Ана Тисовски Тарајић,

ana.tisovski.tarajic e_mail

у њеном одсуству Вера Грабовица,

vera.grabovica e_mail

 

Заштита података о личности

Агенција за лиценцирање стечајних управника је на основу Закона о заштити података о личности (”Службени гласник РС” бр.87/2018) одредила лице за заштиту података о личности:
Тијана Петровић,

zastita.podataka  e_mail

 

Огласи о продајама имовине стечајних дужника и позив за проценитеље

oglasi e_mail

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014