.


Контакт

Адреса
Теразије 23/III и VI спрат, 11000 Београд
011/7156 189  contact

Адреса електронске поште
e_mail

Радно време
Понедељак – Петак
07.30h – 15.30h

Кабинет
Теразије 23/VI спрат     011/7156 187  contact     011/7156 186  printers_and_faxes

Центар за координацију и контролу рада унутрашњих организационих јединица и правне послове
Информације о издавању и обнављању лиценце за обављање послова стечајног управника
011/7156 178 contact  e_mail

Центар за стечај
Теразије 23/III спрат     011/7156 188  contact

Подручна јединица за стечај у Новом Саду
Булевар Михајла Пупина 10/V спрат, 21000 Нови Сад     021/2100 541 contact

Центар за надзор и развој професије
Теразије 23/VI спрат     011/7156 140  contact

Центар за опште послове и људске ресурсе
Теразије 23/VI спрат
Информације о контакт подацима стечајних управника
011/7156 179  contact
Информације о стручном испиту и упису на Листу активних стечајних управника
011/7156 183  contact     e_mail  –  секретар испитне комисије

Центар за финансије
Теразије 23/VI спрат
Рачуноводство
011/7156 142, 011/7156 134    contact

Текући рачун
Сопствени приходи
840-1069668-78
Продаја имовине у стечајном поступку
840-1386764-69

ЕРС подршка
Понедељак – Петак
  e_mail

Развој професије
Сва питања и сугестије стечајних управника у вези стечаја
  e_mail

Пословање са корисницима
Позивамо кориснике да своја мишљења о раду Агенције и квалитету услуга, као и примедбе и предлоге за његово побољшање, достављају на адресу Агенције
или на e-mail:   e_mail

Слободан приступ информацијама од јавног значаја
Агенција за лиценцирање стечајних управника је на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (”Сл.гласник РС” бр.120/04) одредила као овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја:
Ана Тисовски Тарајић,e_mail
у њеном одсуству Вера Грабовица,e_mail

Заштита података о личности
Агенција за лиценцирање стечајних управника је на основу Закона о заштити података о личности (”Службени гласник РС” бр.87/2018) одредила лице за заштиту података о личности:
Тијана Петровић,
  e_mail

Огласи о продајама имовине стечајних дужника и позив за проценитеље
e_mail


Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik