Последње освежавање базе података: 05.03.2021 07:19


Квартални извештаји

Број резултата претраге: 49.420


Извештај за период : Октобар - Децембар -2020


НВМ БЕТОН-ИЗГРАДЊА друштво са ограниченом одговорношћу Бор - у стечају

Суд: Привредни суд у Зајечару, Број судског решења: Ст 11/20, Стечајни управник: Ранко Милетић, ПИБ: 110026296, Матични број: 21286907, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Октобар - Децембар -2020


Деоничко друштво у друштвеној својини за делатност управљања, стицања и располагања хартија од вредности холдинг корпорација ШАМОТ РУДНИЦИ И ИНДУСТРИЈА ШАМОТА, Аранђеловац - у стечају

Суд: Привредни суд у Крагујевцу, Број судског решења: 1. Ст. 3/2016, Стечајни управник: , ПИБ: 100766593, Матични број: 07114168, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Октобар - Децембар -2020


ВАЉЕВО ПУТ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА НИСКОГРАДЊЕ ВАЉЕВО - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Ваљеву, Број судског решења: Ст.бр.17/15, Стечајни управник: , ПИБ: 100067755, Матични број: 07135998, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јул - Септембар -2020


ВАЉЕВО ПУТ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА НИСКОГРАДЊЕ ВАЉЕВО - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Ваљеву, Број судског решења: Ст.бр.17/15, Стечајни управник: , ПИБ: 100067755, Матични број: 07135998, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Април - Јун -2020


ВАЉЕВО ПУТ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА НИСКОГРАДЊЕ ВАЉЕВО - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Ваљеву, Број судског решења: Ст.бр.17/15, Стечајни управник: , ПИБ: 100067755, Матични број: 07135998, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јануар - Март -2020


ВАЉЕВО ПУТ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА НИСКОГРАДЊЕ ВАЉЕВО - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Ваљеву, Број судског решења: Ст.бр.17/15, Стечајни управник: , ПИБ: 100067755, Матични број: 07135998, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Октобар - Децембар -2020


MAGIC BOX MULTIMEDIA ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА РЕКЛАМУ, ПРОИЗВОДЊУ И УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ НОВИ САД, ФУТОШКА 1 А / 505

Суд: Привредни суд у Новом Саду, Број судског решења: 2. Ст.378/2011, Стечајни управник: Бранка Павлић, ПИБ: 102227879, Матични број: 08659796, Статус стечајног поступка: Закључен

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014