.


Квартални извештаји

Агенција за лиценцирање стечајних управника, у складу са одредбама члана 29. став 3. Закона о стечају, на свом порталу објављује извештаје стечајних управника о току стечајног поступка и о стању стечајне масе. Стечајни управници достављају Агенцији извештаје путем Система за аутоматско вођење стечајних поступака и електронско извештавање ЕРС. 
Агенција не преузима никакву одговорност за ажурност, тачност, потпуност или квалитет објављених података које достављају стечајни управници. 

Број резултата претраге: 73.671


Извештај за период : Април - Јун -2024


Предузеће за производњу, трговину и услуге РАН-КОМЕРЦ експорт-импорт друштво са ограниченом одговорношћу, Брус

Суд: Привредни суд у Краљеву, Број судског решења: 2. Ст.488/2012, Стечајни управник: Игор Дракул, ПИБ: 101426692, Матични број: 08290962, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Април - Јун -2024


ECOPRINT ДРУШТВО ЗА НОВИНСКО ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ ДОО БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 8.Ст-191/2016, Стечајни управник: Зорица Михајловић, ПИБ: 102451870, Матични број: 17453386, Статус стечајног поступка: 

Извештај за период : Април - Јун -2024


СТЕЧАЈНА МАСА Друштво са ограниченом одговорношћу VITAX предузеће за производњу трговину увоз и извоз, Нови Сад

Суд: Привредни суд у Новом Саду, Број судског решења: 2. Ст.24/2020, Стечајни управник: Мирјана Кићановић, ПИБ: 111156799, Матични број: 27007457, Статус стечајног поступка: 

Извештај за период : Април - Јун -2024


ПРИВРЕДНО ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ BAUWESEN ЛАЗАРЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 4.Ст.104/2023, Стечајни управник: Срђан Стојановић, ПИБ: 105141754, Матични број: 20302739, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Април - Јун -2024


СТЕЧАЈНА МАСА УНИОН ИНЖЕЊЕРИНГ АД ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СПОЉНО-ТРГОВИНСКИ ПРОМЕТ И ИЗВОДЈЕЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ РАДОВА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ БЕОГРАД, ЗМАЈ ЈОВИНА 15/1

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 4 Ст.168/2022, Стечајни управник: Зорица Михајловић, ПИБ: 113299240, Матични број: 27012370, Статус стечајног поступка: 


Developed by Belit d.o.o 2014