.


Квартални извештаји

Агенција за лиценцирање стечајних управника, у складу са одредбама члана 29. став 3. Закона о стечају, на свом порталу објављује извештаје стечајних управника о току стечајног поступка и о стању стечајне масе. Стечајни управници достављају Агенцији извештаје путем Система за аутоматско вођење стечајних поступака и електронско извештавање ЕРС. 
Агенција не преузима никакву одговорност за ажурност, тачност, потпуност или квалитет објављених података које достављају стечајни управници. 

Број резултата претраге: 67.061


Извештај за период : Април - Јун -2023


STEJONE приватно предузеће за унутрашњу и спољну трговину доо, Београд (Врачар) - у стечају

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 11 Ст 63/2023, Стечајни управник: Никола Витковић, ПИБ: 100351614, Матични број: 17058576, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јануар - Март -2023


КОНЦЕРН ФАРМАКОМ М.Б. ШАБАЦ - ПОЉОПРИВРЕДНО ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ 7ЈУЛИ АД ДЕБРЦ - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Ваљеву, Број судског решења: Ст.бр.31/2015, Стечајни управник: Јасмина Марјановић, ПИБ: 101625530, Матични број: 07171480, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Април - Јун -2023


КОНЦЕРН ФАРМАКОМ М.Б. ШАБАЦ - ПОЉОПРИВРЕДНО ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ 7ЈУЛИ АД ДЕБРЦ - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Ваљеву, Број судског решења: Ст.бр.31/2015, Стечајни управник: Јасмина Марјановић, ПИБ: 101625530, Матични број: 07171480, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Април - Јун -2023


Друштво са ограниченом одговорношћу МИЋУН-ГРАДЊА за изградњу стамбених и нестамбених зграда Нови Сад

Суд: Привредни суд у Новом Саду, Број судског решења: 3. Ст. 43/2023, Стечајни управник: Љубомир Петров, ПИБ: 107579674, Матични број: 20830093, Статус стечајног поступка: У току


Developed by Belit d.o.o 2014