.


Продаје

Агенција за лиценцирање стечајних управника у сврху информисања јавности на свом порталу објављује податке и документацију о стечајним дужницима и току стечајног поступка које достављају стечајни управници путем Система за аутоматско вођење стечајних поступака и електронско извештавање ЕРС. 
Агенција не преузима никакву одговорност за ажурност, тачност, потпуност или квалитет објављених података које достављају стечајни управници. 

Од: До:

Број резултата претраге: 20.240


Датум продаје: 09.01.2024,Стечајни дужник: BELLA 9

Јавно надметање

Опис: треће јавно надметање

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 3.383.543,00 RSD

Сазнај више
Датум продаје: 09.01.2024,Стечајни дужник: НАЈКОМ ЈЕДНОЧЛАНО

ПРОДАЈА-ПУНТО ВАН

Опис: Продаја непосредном погодбом возила FIAT PUNTO 188 VAN 1.2

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 100.000,00 RSD

Сазнај више
Датум продаје: 05.01.2024,Стечајни дужник: ЗЗ ПЕЋИНЦИ

Продаја Орачко поље Милан Алексић 2

Опис: Продаја методом непосредне погодбе уз претходно прибављену сагласност Одбора поверилаца и стечајног судије.

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 559.424,22 RSD

Сазнај више
Датум продаје: 01.01.2024,Стечајни дужник: ALU HOLDING

Продаја покретне имовине

Опис: Продаја покретне имовине на локацији у Нишу у ул. Цара Константина бб

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 567.101,00 RSD

Сазнај више
Датум продаје: 25.12.2023,Стечајни дужник: КАИРОС

Продаја имовине стечајног дужника - друга

Опис: Продаја имовине стечајног дужника - залихе, заказана за 25.12.2023. године је проглашена неуспешном из разлога што нико није положио депозит нити поднео понуду за куповину имовине. Потенцијални купац који је откупио продајну документацију није положио депозит нити је поднео понуду за куповину имовине.

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 3.516.000,00 RSD

Сазнај више
Датум продаје: 25.12.2023,Стечајни дужник: ЗАВАРИВАЧ-ИНЖЕЊЕРИНГ

Прво јавно надметање

Опис: Прво јавно надметање заказано за 25.12.2023. године.

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 5.504.080,00 RSD

Сазнај више
Датум продаје: 22.12.2023,Стечајни дужник: ДЕЛО ШУМАДИЈА

Прво јавно надметање

Опис: Стамбено - пословна зграда у Крагујевцу, Шумадијска бр. 6, која се налази на кат. парцели бр. 4755, уписана у лист непокретности бр. 8237 КО Крагујевац 1.

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 46.336.818,00 RSD

Сазнај више
Датум продаје: 21.12.2023,Стечајни дужник: ANDRAX NK

Продаја правног лица јавним прикупљањем понуда

Опис: Предмет продаје је имовина стечајног дужника као правног лица коју чине потраживања од купаца и власнички удео од 68 процената у привредном друштву Београдска културна мрежа д.о.о. МБ:20274255; ПИБ:104928840

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 21.444.877,00 RSD

Сазнај више

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik