.


Продаје

Агенција за лиценцирање стечајних управника у сврху информисања јавности на свом порталу објављује податке и документацију о стечајним дужницима и току стечајног поступка које достављају стечајни управници путем Система за аутоматско вођење стечајних поступака и електронско извештавање ЕРС. 
Агенција не преузима никакву одговорност за ажурност, тачност, потпуност или квалитет објављених података које достављају стечајни управници. 

Од: До:

Број резултата претраге: 20.396


Датум продаје: 24.04.2024,Стечајни дужник: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО, ТУРИЗАМ И УСЛУГЕ ВРАЊЕ

Прво јавно надметање ''Студентска менза''

Опис: Прво јавно надметање за продају непокретне имовине на к.п. 5057 КО Врање 1.

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 4.300.000,00 RSD

Сазнај више
Датум продаје: 23.04.2024,Стечајни дужник: YUKO - У СТЕЧАЈУ

Јавно надметање

Опис: Продаја методом јавног надметања-трећа по реду.

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 63.606.303,00 RSD

Сазнај више
Датум продаје: 22.04.2024,Стечајни дужник: ЏОНИ КОМ

Кондор доо Смедерево

Опис: Залихе готове робе по Пресуди П. 100/2022, на основу претходно добијеног одобрења одбора поверилаца на овакав начин продаје и конкретну пристиглу понуду од стране заинтересованог лица од 2.872.397,49 динара.

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 2.872.397,49 RSD

Сазнај више
Датум продаје: 12.04.2024,Стечајни дужник: YUBAINVEST

Прва продаја непокретне имовине јавним надметањем

Опис:  Објекат бр. 3 Помоћна зграда - гаража за камионе укупне површине 754 м2, Објекат бр. 4 посебан део 2 Пословни простор Електропривреде- Трафостаница ТС10/0,4 КV, Укупне површине 15 м2 и Земљиште уз зграду и други објекат укупне површине 2.790 м2. КО Батуловце потес/улица Проваљеник Општина Власотинце.

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 12.808.618,00 RSD

Сазнај више
Датум продаје: 04.04.2024,Стечајни дужник: Пик Ниш

Стамбено пословна зграда

Опис: Предмет продаје је Стамбено пословна зграда која се налази у улици Обилићев венац 83, у Нишу.

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 56.432.852,15 RSD

Сазнај више
Датум продаје: 04.04.2024,Стечајни дужник: ABL FAKTOR

Продаја правног лица

Опис: Продаја стечајног дужника као правног лица - потраживања стечајног дужника.

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 3.845.351,00 RSD

Сазнај више
Датум продаје: 03.04.2024,Стечајни дужник: СТЕЧАЈНА МАСА КВАЛИТЕТ

Продаја локал Београд

Опис: 1. Пословни простор за који није утврђена делатност – локал бр. 5, у ул. Виноградски венац бр. објекта 1, бр. улаза 23, евид. бр. 4, бр. посебног дела 5, површине 23m2, у оквиру стамбене зграде за колективно становање бр. 1, површине 1.238m2, постојеће на кат. парцели 2659/15 КО Чукарица, уписане у ЛН КО Чукарица.

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 2.244.414,00 RSD

Сазнај више

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik