.


Продаје

Агенција за лиценцирање стечајних управника у сврху информисања јавности на свом порталу објављује податке и документацију о стечајним дужницима и току стечајног поступка које достављају стечајни управници путем Система за аутоматско вођење стечајних поступака и електронско извештавање ЕРС. 
Агенција не преузима никакву одговорност за ажурност, тачност, потпуност или квалитет објављених података које достављају стечајни управници. 

Од: До:

Број резултата претраге: 20.396


Датум продаје: 01.04.2024,Стечајни дужник: БАНКОВИЋ

1 - јавно прикупљање понуда - локал бр. 2 и 3 КО Власотинце

Опис: Локал бр. 2, евиденциони број 2, површине 42,00 м2 и Локал бр. 3, евиденциони број 3, површине 85,00 м2 , који чине јединствену целину укупне површине 127 м2, у улици Виноградарска бб, спратности ПР+1 у згради трговине уписане као објекат бр. 1, на катастарској парцели број 580/2, уписана у Лист непокретности број 4833, КО ВЛАСОТИНЦЕ - ВАРОШ, РГЗ СКН ВЛАСОТИНЦЕ.

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 7.557.671,40 RSD

Сазнај више
Датум продаје: 19.03.2024,Стечајни дужник: ЖИТОПРОМЕТ-РУМА

Јавно надметање

Опис: Локал бр. 3 кп 897/1 к.о. Рума

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 3.163.798,00 RSD

Сазнај више
Датум продаје: 19.03.2024,Стечајни дужник: ABC FOOD

Продаја стана број 8

Опис: Продаја непосредном погодбом

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 1.805.223,00 RSD

Сазнај више

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik