Последње освежавање базе података: 22.10.2019 01:07


Продаје

Од: До:

Број резултата претраге: 11.141


Датум отварања: 05.11.2019,Име компаније: DON TRADE COMPANY

Продаја непокретне имовине на локацији Голобок

Опис: Продаје се пословна зграда за коју није утврђена делатност (земљиште под зградом-објектом) – хала - на адреси Потес Тигањевац, површине 3.005 м2, кат.пар. 2051/2, , земљиште – њива 4 класе, површине 6.111 м2 и њива 5 класе, површине 1.484 м2, кат.пар. 2051/2, а све уписано у лист непокретности број 1653 К.О. Голобок, а све заједно чини једну целину, путем јавног прикупљања понуда

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 22.364.883,18 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 28.10.2019,Име компаније: МИНЕЛ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ

Продаја имовине стечајне масе

Опис: Продаја имовине која је власништво стечајне масе стечајног дужника.

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 136.859.371,74 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 25.10.2019,Име компаније: MEGA GROUP 013

1. Продаја имовине

Опис: Продаје се целокупна покретна имовина као једна целина.

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 19.350,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 24.10.2019,Име компаније: SHIPYARD BOMEX 4M

ПРОДАЈА ПРАВНОГ ЛИЦА

Опис: ТРЕЋА ПРОДАЈА ПРАВНОГ ЛИЦА

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 177.000.000,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 23.10.2019,Име компаније: ЛИПА ДОО

Трећа продаја имовине

Опис: Имовина се продаје груписана у две целине.

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 9.227.850,50 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 21.10.2019,Име компаније: ФАБРИКА ПАПИРА И АМБАЛАЖЕ ЛЕПЕНКА

ПРОДАЈА ПРАВНОГ ЛИЦА

Опис: ПРВА ПРОДАЈА

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 650.252.855,57 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 18.10.2019,Име компаније: ЈУГОПРЕВОЗ-КОВИН

1.продаја

Опис: Продаја дела имовине стечајног дужника методом ЈН

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 30.049.527,28 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 16.10.2019,Име компаније: КОЛЕКТИВ

RADNA STOVARISTE

Опис: aserfsdfgvasgsdf

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 218.680,00 RSD

Сазнај више
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014