Последње освежавање базе података: 24.08.2019 11:31


Продаје

Од: До:

Број резултата претраге: 10.982


Датум отварања: 02.09.2019,Име компаније: АГРОСИТ-СЕМЕНАРСТВО

Шеста продаја- јавним надметањем

Опис: Шеста продаја јавним надметањем имовине у Александровцу и у Варварину.

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 272.195.416,95 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 30.08.2019,Име компаније: MERIT SISTEM

Продаја имовине стечајног дужника јавним надметањем (други пут)

Опис: Предмет продаје је имовина стечајног дужника коју чини сувласнички део непокретне имовине стечајног дужника: објекти, пут и бетонски плато на адреси Надежде Петровић бр. 23 у Суботици. Објекти су саграђени на парцели бр. 18983 и уписани у Лист непокретности бр. 5027 К.О. Нови Град. Покретну имовину чини канцеларијска опрема и др. незнатне вредности.

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 19.907.895,23 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 12.08.2019,Име компаније: WIND PROJECT DEVELOPMENT

Прва продаја

Опис: Продаја стечајног дужника као правног лица методом јавног прикупљања понуда на основу извршене процене од стране проценитеља изабраног прикупљањем понуда и избором од стране Одбора поверилаца као и сагласности Одбора поверилаца на продају стечајног дужника као правног лица.

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 150.181.886,28 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 09.08.2019,Име компаније: ЈУГОРЕМЕДИЈА

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

Опис: Продаја стечајног дужника као правно лице

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 3.813.531.357,07 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 08.08.2019,Име компаније: БАЛКАН ЕКСПРЕС

Пета продаја - непокретна и покретна имовина у Марковцу

Опис: Непокретна и покретна имовина стечајног дужника у Марковцу у ул. 29. Новембра бр. 4 и то: објекти изграђени на кп. бр. 5111/2 и 5111/3 КО Марковац, као и земљиште кп бр 5111/2 и 5111/3, са припадајућом покретном имовином у објектима

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 35.599.976,14 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 05.08.2019,Име компаније: ЕИ ХОЛДИНГ

Продаја три имовинске целине усменимјавним надметањем

Опис: Предмет продаје3 су три имовинске целине и то непокретна имовина у Земун пољу која се налаѕи на кп 150/10,и удели и то ЕИ Елмаг у висини од 100% и Еи Дуо д.о.о. у висини од 26,27%

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 134.578.469,00 RSD

Сазнај више
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014