Последње освежавање базе података: 23.03.2018 - 13:58


Продаје

Од: До:

Број резултата претраге: 9.764


Датум отварања: 05.04.2018,Име компаније: ЗОРКА - СТАНДАРД

Друго јавно надметање

Опис: Продаја правног лица

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 55.696.971,10 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 26.03.2018,Име компаније: COMMERCE SYSTEM

Продаја имовине стечајног дужника

Опис: На захтев стечајног управника упућен одбору поверилаца дана 28.06.2017 годинеда се изјасни и да сагласност за продају стечајног дужника као правно лице, изјаснио се само један члан одбора и то Градско правобранилаштво које заступа Управу јавних прихода града Београда, који је дао своју сагласност, стечајни управник је става да одбор поверилаца не жели да да своју сагласност за овакав вид продаје, са тог разлога је стечајни управник одлучио да крене у појединачну продају делова имовине стечајног дужника.

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 51.001.397,13 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 21.03.2018,Име компаније: МИН ХОЛДИНГ ЦО.

Прво јавно надметање за продају дела имовине стечајног дужника.

Опис: Прво јавно надметање за продају дела имовине стечајног дужника ресторана означена као целина 1. у огласу и остале зграде -управна зграда, означена као целина 2. у осласу.

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 59.233.754,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 17.03.2018,Име компаније: МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ - МИНЕРВА

Продаја целокупне имовине стечајног дужника методом ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Опис: Продаја целокупне имовине стечајног дужника методом ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 164.865.258,71 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 17.03.2018,Име компаније: МАГЕНТА

Продаја имовине

Опис: Продаја имовине која је на залохама.

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 15.828,00 RSD

Сазнај више
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014