Последње освежавање базе података: 17.01.2018 - 6:12


Продаје

Од: До:

Број резултата претраге: 9.596


Датум отварања: 12.02.2018,Име компаније: ПУТ

Трећа продаја јавним надметањем

Опис: Продаја целокупне преостале имовине стечајног дужника разврстана по имовинским целинама

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 51.805.126,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 09.02.2018,Име компаније: ЖИВИНОПРОДУКТ

Шеста продаја ст. дужника као правног лица непосредном погодбом

Опис: Шеста продаја стечајног дужника као правног лица непосредном погодбом уз прикупљање писаних понуда са могућношћу кориговања цене на више од стране потенцијалног купца на дан продаје, а након отварања прикупљених писаних понуда.

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 589.813.017,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 22.01.2018,Име компаније: LEGUS ENERGY

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

Опис: ПРОДАЈА НЕПОКРЕТНИСТИ, ОПРЕМЕ И ЗАЛИХА.

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 27.000.000,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 19.01.2018,Име компаније: МИТА

Четврто јавно надметање

Опис: Продаја имовине стечајног дужника означена као Целина 2 и то: Млин (две зграде) са три силоса, плацем, надстрешницом, опремом и припадајућом парцелом према огласу

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 28.940.247,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 17.01.2018,Име компаније: Stečajna masa UTC COMPANY doo

Продаја потраживања од МПЈ КОНСУЛТИНГ доо Београд

Опис: Потраживање од дужника „MPJ CONSULTING“ по основу промета краткорочних обвезница доспелих 18.06.2016 године. Процењена вредност имовине износи 2.766.595,00 динара. Почетна цена за учешће износи 1.385.550,00 динара Гарантни депозит износи_554.000,00 динара,

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 2.766.595,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 17.01.2018,Име компаније: ПРАХОВО - МЕГ

Пета продаја целокупне имовине

Опис: Пета продаја целокупне имовине стечајног дужника методом јавног надметања

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 109.493.524,00 RSD

Сазнај више
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014