Последње освежавање базе података: 29.11.2018 - 10:18


Продаје

Од: До:

Број резултата претраге: 10.365


Датум отварања: 25.12.2018,Име компаније: DINERS CLUB INTERNATIONAL BELGRADE

Моторна возила Фиат 500Л

Опис: Пет моторних возила марке Фиат 500Л који су нерегистровани и нису у употреби од 16.06.2017. године.

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 3.870.000,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 20.12.2018,Име компаније: БЕРКО

Продаја залиха

Опис: Продаја имовине стечајног дужника јавним надметањем

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 15.670.000,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 12.12.2018,Име компаније: ИРИС

6(шеста) продаја стечајног дужника као правног лица

Опис: Предмет продаје је стечајни дужник као правно лице . Најзначајнију имовину стечајног дужника чине производно – пословни комплекс (објекти, залихе и опрема) на локацији у улици Валтерова број 106 и продајно – магацински и стамбени простор на локацији у улици Санџачких бригада број 3, обе локације у Пријепољу, детаљно описано у продајној документацији. Почетна цена: 301.985.814,00динара Новчани износ за учешће у поступку продаје: 15.099.290,00 динара

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 301.985.814,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 07.12.2018,Име компаније: КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО

Јавно надметање 4

Опис: Четврто надметање

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 127.319.899,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 05.12.2018,Име компаније: ФАРБАРА

Прво јавно надметање

Опис: Продаја непокретне и покретне (канцеларијска опрема) имовине стечајног дужника.

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 30.797.200,68 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 05.12.2018,Име компаније: НОВИ ДАНИ

Продаја непокретне имовине стечајног дужника разврстане у четири целине

Опис: Продаја Продаја непокретне имовине стечајног дужника разврстане у четири целине путем јавног надметања

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 46.542.175,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 30.11.2018,Име компаније: ФОНДАЦИЈА МОЗАИК

Продаја имовине стечајног дужника прво ЈН

Опис: Стечајни управник је одлучио уз договор са члановима одбора поверилаца да се покретна имовине стечајног дужника изложи продаји путем јавног надметања у три целине.

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 3.014.100,00 RSD

Сазнај више
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014