Последње освежавање базе података: 20.11.2017 - 12:18


Продаје

Од: До:

Број резултата претраге: 9.403


Датум отварања: 25.12.2017,Име компаније: ПУТ

Друга продаја јавним надметањем

Опис: Продаја целокупне имовине стечајног дужника разврстана по имовинским целинама

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 52.815.126,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 12.12.2017,Име компаније: MERKUR-INTERNATIONAL

Прво јавно надметање

Опис: Јавно надметање за продају непокретне имовине - пословног простора на локацији Нови Беград, Партизанске авијације бр.4, 2. и 3. спрат.

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 166.038.000,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 07.12.2017,Име компаније: ЈУГО-ХЕМ

Прво јавно надметање

Опис: Продаја у 3 имовинске целине: Прва имовинска целина: имовина у улици Солуснских ратника 50, Лесковац. Хала, трафостаница, портирница, летњиковац и опрема. Друга имовинска целина: имовина у улици Народног фронта 73, Нови Сад. Пословни простор на другом спрату, гаража и опрема. Трећа имовинска целина: пољопривредно земљиште у Руском Крстуру.

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 131.641.670,74 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 04.12.2017,Име компаније: ТЕРМОЕЛЕКТРО

Непокретна имовина - Ваљево, уб, Дивчибаре

Опис: Продаја непокретне имовине стечајног дужника и то стамбено пословна зграда на територији града Ваљево, непокретности на територији општине Уб и зграда за коју није позната намена на Дивчибарама

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 170.839.080,84 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 28.11.2017,Име компаније: ФАБРИКА ОБОЈЕНИХ МЕТАЛА

Друго јавно надметање

Опис: Предмет продаје је целокупна имовина стечајног дужника

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 444.667.828,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 23.11.2017,Име компаније: ФИДЕЛИНКА

12. ПРОДАЈА

Опис: Продаја јавним надметањем дела имовине стечајног дужника

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 2.518.400,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 21.11.2017,Име компаније: ХТП ФОНТАНА

Продаја непокретне и покретне имовине 21.11.2017

Опис: Продаја 5 пакета и то: 1. Хотел Звезда 2, 2. Бели Извор са опремом, 3. Возила са опремом, 4. Вила Сан са опремом, 5. Хотел Слобода са опремом.

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 227.508.679,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 15.11.2017,Име компаније: 011 НЕКРЕТНИНЕ

Непосредна погодба

Опис: Продаја имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе уз могућност побољшања

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 37.736.195,66 RSD

Сазнај више
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014