Последње освежавање базе података: 22.06.2017 - 21:00


Продаје

Од: До:

Број резултата претраге: 8.976


Датум отварања: 03.08.2017,Име компаније: ЗЕЛЕ ВЕЉКОВИЋ

Треће јавно надметање

Опис: Продаја непокретне имовине стечајног дужника која се налази у Лесковцу у ул. Текстилној бр. 40 и готове робе и сировина

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 84.057.232,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 07.07.2017,Име компаније: ТРАДИЦИОНАЛНО ЗНАЊЕ

1. ПРОДАЈА

Опис: Продаја имовине стечајног дужника методом јавног надметања

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 58.633.819,70 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 03.07.2017,Име компаније: АД ЦИГЛАНА

Девета продаја - непосредном погодбом

Опис: Девета продаја имовине стечајног дужника непосредном погодбом уз претходно прикупљање понуда

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 243.647.357,80 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 03.07.2017,Име компаније: АУТО ЦЕНТАР МАРКОП

Непосредна погодба - јул 2017

Опис: Продаја непокретне имовине стечајног дужника - Пословни простор на Новом Београду.

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 10.017.833,40 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 30.06.2017,Име компаније: МЕГА ТИМ

1. продаја целокупне имовине стечајног дужника

Опис: Продаје се НЕПОКРЕТНА ИМОВИНА У КЊАЖЕВЦУ У УЛИЦИ БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 42 и то: 1. Зграда пословних услуга – ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА, уписана у В лист – 1. део л.н. 11446 КО Књажевац, бр. зграде 1, површине у основи 331 м2, број етажа – Пр., изграђен на к.п. бр. 132.

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 9.741.131,40 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 22.06.2017,Име компаније: ПРОГРЕС ПРОМЕТ-ХЛАДЊАЧА МИЛЕНИЋ

Продаја правног лица (четврто оглашавање)

Опис: Према Обавештењу бр. 1/17 о намери, плану продаје, роковима продаје бр. 64/17 од 25.04.2017. године и Извештају о процени имовине стечајног дужника од 01.02.2015. године (уз увећање за ремонт, ревитализацију и оспособљавање технолошко - производних и других система у објектима стечајног дужника у Доњој Трнави), продаји се излаже : непокретна и покретна имовина, потраживања, удели у другом правном лицу, интелектуална својина и спорови са активном легитимацијом. Одбор поверилаца стечајног дужника дао је сагласност на овај начин продаје Одлуком од 28.05.2015. године. Процењена вредност стечајног дужника на 68.010.470,25 динара. Почетна цена на јавном надметању износи : 18.258.600,00 динара. Депозит за учешће на јавном надметању износи : 13.602.094,00 динара.

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 68.010.470,25 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 21.06.2017,Име компаније: ВОЈВОДА ПРИЈЕЗДА

правно лице 6

Опис: продаја стечајног дужника као правног лица

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 130.000.000,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 21.06.2017,Име компаније: ВОЈВОДА ПРИЈЕЗДА

покретне ствари

Опис: непосредна

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 662.000,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 21.06.2017,Име компаније: ВОЈВОДА ПРИЈЕЗДА

правно лице 6

Опис: стечајни дужник као правно лице

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 130.000.000,00 RSD

Сазнај више
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014