Продаје | ALSU 
Последње освежавање базе података: 17.08.2018 - 22:59


Продаје

Од: До:

Број резултата претраге: 10.163


Датум отварања: 01.03.2011,Име компаније: ТРЕНД

Продаја непокретне имовине

Опис: Продаја непокретне имовине стечајног дужника - објеката у Власотинцу у ул. Орашачки пут бб

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 27.046.776,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 28.02.2011,Име компаније: ЛИПА

Четврта продаја

Опис: Непосредна погодба

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 46.814.180,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 28.02.2011,Име компаније: АЕРОИНЖИЊЕРИНГ

Друго јавно прикупљање понуда

Опис: Продаја дела имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 2.417.156.831,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 27.02.2011,Име компаније: АУТОМЕХАНИКА

Непосредна погодба

Опис: Продаја опреме стечајног дужника.

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 85.550,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 25.02.2011,Име компаније: УНО МАРТИН-ХОМЕ

Непосредна погодба

Опис: Продаја дела имовине стечајног дужника

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 29.274,70 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 25.02.2011,Име компаније: LANTEX

Друга продаја имовине стечајног дужника

Опис: Предмет продаје: Целина 1: Зграда текстилне индустрије (површине у основи 144 m2), уписана у В лист 1. део Листа непокретности број 14933 КО Књажевац на кп. бр. 61/2 бр. зграде 1, својина стечајног дужника. Почетна цена на јавном надметању износи: 1.152.000,00 динара. Депозит износи: 576.000,00 динара. Целина 2: Зграда текстилне индустрије (површине у основи 343 m2), уписана у В лист 1. део Листа непокретности број 14933 КО Књажевац на кп. бр. 61/2 бр. зграде 2, са опремом према спецификацији из продајне документације, својина стечајног дужника. Почетна цена на јавном надметању износи: 2.107.200,00 динара. Депозит износи: 1.053.600,00 динара. Целина 3: Стамбено пословна зграда – ПРОИЗВОДНА КОНФЕКЦИЈА (површине у основи 161 m2), уписана у В лист 1. део Листа непокретности број 14933 КО Књажевац на кп. бр. 61/2 бр. зграде 3, својина стечајног дужника. Почетна цена на јавном надметању износи: 1.932.000,00 динара. Депозит износи: 966.000,00 динара.

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 10.382.400,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 24.02.2011,Име компаније: ЈАВОР КОМЕРЦ

Прво јавно надметање

Опис: продаја целокупне имовине стечајног дужника

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 14.840.000,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 24.02.2011,Име компаније: ПОРЦЕЛАН - ЗАЈЕЧАР У СТЕЧАЈУ

Прива продаја

Опис: Продаја јавним прикупљањем понуда

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 289.454.908,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 23.02.2011,Име компаније: SLAP GROUP-ФАБРИКА У ЧАЧКУ

23.02.2011. - РАСОВАЦ

Опис: Gricko 40gr, fan flips 40gr.

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 3.631,63 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 23.02.2011,Име компаније: SLAP GROUP-ФАБРИКА У ЧАЧКУ

23.02.2011. - PASTA PASTA

Опис: Krompir pire 25/1

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 6.073,55 RSD

Сазнај више
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014