Последње освежавање базе података: 17.01.2019 - 23:05


Продаје

Од: До:

Број резултата претраге: 10.473


Датум отварања: 27.05.2011,Име компаније: МОТОРЕМОНТ

Прва јавна продаја

Опис: Продаја дела имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда.

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 2.286.256,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 27.05.2011,Име компаније: КАПА ИМПЕКС

Прва продаја

Опис: Продаја имовине у деловима

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 229.820,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 27.05.2011,Име компаније: БАЛИНТ у стечају

покретне ствари

Опис: јавно надметање за продају покретних ствари на којима разлучно право има поверилац Линка Тодоровић

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 450.400,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 26.05.2011,Име компаније: АКУСТИКА - СТЕЧАЈНА МАСА

Отпадно гвожђе

Опис: Отпадно гвожђе

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 1.199.310,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 26.05.2011,Име компаније: ВСД ВИОЛЕТА И СЛАВИША ДАМЈАНОВИЋ

Покретна имовина

Опис: Продаја покретне имовине

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 570.000,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 25.05.2011,Име компаније: ПОЉОПРИВРЕДА ЛЕСКОВАЦ СА ПО

Прва продаја - 2 целине

Опис: Продаја непокретне и покретне имовине у РЈ Анчики и продаја покретне имовине у РЈ Анчики, РЈ Јашуња, РЈ Белановце, РЈ Дубочица и РЈ Велика Грабовница

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 29.336.298,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 25.05.2011,Име компаније: ПОЉОПРИВРЕДА ЛЕСКОВАЦ СА ПО

Прва продаја - 2 целине

Опис: Целина 1. Непокретна имовина постојећа на КП бр. 2084/1, уписана у лист непокретности број 188, КО Лесковац и на КП бр. 2084/6, уписана у лист непокретности број 188, КО Лесковац, која се налази у ул. Томе Костић бр. 2 у Лесковцу - Анчики. и покретне имовине у канцеларијама. Целина 2. Производна опрема – расходована, у РЈ Анчики, РЈ Јашуња, РЈ Дубочица, РЈ Белановце, РЈ Грабовица и аутомобил Тојота Корола – неиспитан, нерегистрован,

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 29.156.298,00 RSD

Сазнај више
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014