Последње освежавање базе података: 18.03.2019 - 3:43


Квартални извештаји

Број резултата претраге: 33.728


Извештај за период : Јануар - Март -2015


МЕШОВИТО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА САОБРАЋАЈ ТРГОВИНУ СПОЉНОТРГОВИНСКЕ ПОСЛОВЕ ТУРИЗАМ УГОСТИТЕЉСТВО И ДРУГЕ ДЕЛАТНОСТИ МОРАВА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ЋУПРИЈА, МАРШАЛА ТИТА 77

Суд: Привредни суд у Крагујевцу, Број судског решења: Бр.1.Ст.657/2011, Стечајни управник: , ПИБ: 101371979, Матични број: 07585144, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јануар - Март -2015


ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЈУГЕКСПРЕС ТЕРЕТНИ САОБРАЋАЈ ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ И СТВАРИ У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ ПО

Суд: Привредни суд у Лесковцу, Број судског решења: Ст.408/2011, Стечајни управник: , ПИБ: 100580631, Матични број: 07207867, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Јануар - Март -2015


ДП ЗА ТУРИЗАМ УГОСТИТЕЉСТВО ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ НА ВЕЛИКО И МАЛО ПРОЛЕЋЕ БУЈАНОВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Лесковцу, Број судског решења: 2 Ст.6/2015, Стечајни управник: , ПИБ: 100369113, Матични број: 07205066, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јануар - Март -2015


ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ ТЕКСТИЛА, НАМЕШТАЈА И ОБУЋЕ НА ВЕЛИКО И МАЛО "ТЕКСТИЛПРОМЕТ" ДП ЛЕСКОВАЦ, МОРАВСКА 73 - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Лесковцу, Број судског решења: Ст. 40/2010, Стечајни управник: , ПИБ: 101764940, Матични број: 07362331, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Јануар - Март -2015


ПРЕДУЗЕЋЕ ИНВЕСТ ЗА ПРОМЕТ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА НА ВЕЛИКО И МАЛО ИНВЕСТ НИШ, СРЕТЕНА СТЕФАНОВИЋА 1

Суд: Привредни суд у Нишу, Број судског решења: Бр.3.Ст.298/2011, Стечајни управник: , ПИБ: 101532867, Матични број: 17217275, Статус стечајног поступка: У току

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014