Последње освежавање базе података: 29.11.2018 - 10:18


Квартални извештаји

Број резултата претраге: 31.803


Извештај за период : Октобар - Децембар -2014


ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДЊУ, ПРОИЗВОДЊУ И ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ ВЕКТОР ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО ПРИЗРЕН, СТЕВАНА ТУНИЋА 1/1

Суд: Привредни суд у Нишу, Број судског решења: 3. Ст.411/2011, Стечајни управник: Марина Глигоријевић, ПИБ: 101202555, Матични број: 17415751, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Октобар - Децембар -2014


Предузеће за менаџмент консалтинг и инжењеринг BANJICA EN ДОО, Београд

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 27. Ст.3145/2011, Стечајни управник: Будимир Мрдовић, ПИБ: 100293703, Матични број: 17316591, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Октобар - Децембар -2014


НАВИП АД БЕОГРАД-ЗЕМУН, НАВИП - ВИНАРСТВО ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ АЛКОХОЛНИХ ПИЋА ВРАЊЕ

Суд: Привредни суд у Лесковцу, Број судског решења: 3. Ст.32/2012, Стечајни управник: Бранко Митић, ПИБ: 101948563, Матични број: 17115880, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Октобар - Децембар -2014


ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА "БАЈИНА БАШТА" ИЗ БАЈИНЕ БАШТЕ - СТЕЧАЈНА МАСА

Суд: Привредни суд у Ужицу, Број судског решења: Ст 52/10, Стечајни управник: Радомир Кубуровић, ПИБ: 110812497, Матични број: 27006787, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Октобар - Децембар -2014


ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ MEDITEC Д.О.О. НИШ, КОСОВКЕ ДЕВОЈКЕ 17

Суд: Привредни суд у Нишу, Број судског решења: 1. Ст.468/2011, Стечајни управник: Марина Глигоријевић, ПИБ: 100503001, Матични број: 17180240, Статус стечајног поступка: 

Извештај за период : Октобар - Децембар -2014


МУНКА ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ ОПРАВКУ И ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА И УСЛУГЕ ЧАНТАВИР, АДИ ЕНДРЕ 1

Суд: Привредни суд у Суботици, Број судског решења: Ст.521/2010, Стечајни управник: , ПИБ: 101809128, Матични број: 08008817, Статус стечајног поступка: У току

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014