Последње освежавање базе података: 06.06.2018 - 3:40


Квартални извештаји

Број резултата претраге: 25.645


Извештај за период : Април - Јун -2014


AUTO-COOP АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДЕЛОВА ЗА ВОЗИЛА, МАШИНЕ И УРЕЂАЈЕ НОВИ САД , ФУТОШКИ ПУТ 24/a - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Новом Саду, Број судског решења: 1. Ст.87/2010, Стечајни управник: , ПИБ: 100714306, Матични број: 08023891, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Април - Јун -2014


ЈУГОХЕМИЈА-ФАРМАЦИЈА предузеће за медицинско снабдевање, увоз, извоз и заступство друштво са ограниченом одговорношћу, Београд (Врачар)

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 33-СТ-109/2013, Стечајни управник: Гордана Драшковић, ПИБ: 102799632, Матични број: 17480219, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Април - Јун -2014


УТВА - РАДНИК ПРЕДУЗЕЋЕ У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ ЗА УГОСТИТЕЉСТВО ПАНЧЕВО, УТВЕ ЗЛАТОКРИЛЕ 7 - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Панчеву, Број судског решења: Ст.38/2010, Стечајни управник: , ПИБ: 101050914, Матични број: 08006202, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Април - Јун -2014


АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ САД-ИГМА ПОЖАРЕВАЦ, БОЖИДАРА ДИМИТРИЈЕВИЋА 112

Суд: Привредни суд у Пожаревцу, Број судског решења: 5.Ст.222/2010, Стечајни управник: Петар Личинић, ПИБ: 101973003, Матични број: 07159528, Статус стечајног поступка: Обустављен

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014