Квартални извештаји | ALSU 
Последње освежавање базе података: 17.08.2018 - 22:59


Квартални извештаји

Број резултата претраге: 27.206


Извештај за период : Октобар - Децембар -2014


Предузеће за производњу промет и услуге експорт импорт ИЗОТЕРМ ДОО Крушевац

Суд: Привредни суд у Краљеву, Број судског решења: 3. Ст.59/2012, Стечајни управник: Петар Вуловић, ПИБ: 102750208, Матични број: 17477501, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Јануар - Март -2015


ТИТЕЛ БРАНД АД фабрика за прераду воћа и поврћа Тител - СТЕЧАЈНА МАСА

Суд: Привредни суд у Новом Саду, Број судског решења: 2. Ст.12/2013, Стечајни управник: Душан Петровић, ПИБ: 108978093, Матични број: 27003583, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Октобар - Децембар -2014


Друштво са ограниченом одговорношћу ЗЛАТИБОР-ИНВЕСТ ЗА грађевинарство и услуге Нови Сад - у стечају

Суд: Привредни суд у Новом Саду, Број судског решења: 2. Ст.63/2013, Стечајни управник: Игор Шобић, ПИБ: 103507083, Матични број: 08821356, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Октобар - Децембар -2014


Друштво за производњу фармацеутских и хемијских производа FAMPHARM АД, Крушевац

Суд: Привредни суд у Краљеву, Број судског решења: 3. Ст.2/2014, Стечајни управник: Драган Попадић, ПИБ: 100259665, Матични број: 170226280, Статус стечајног поступка: Реорганизација

Извештај за период : Октобар - Децембар -2014


ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ И ПРЕРАДУ СЕКУДАРНИХ СИРОВИНА ФЕРОТЕКС ДП ЛЕСКОВАЦ

Суд: Привредни суд у Лесковцу, Број судског решења: Ст.409/5011, Стечајни управник: , ПИБ: 101908343, Матични број: 17040111, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Октобар - Децембар -2014


Друштво за производњу, трговину и инжењеринг BS PROCESOR ДОО Београд, Јурија Гагарина 32А

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 6 Ст бр.3126/11, Стечајни управник: Андреја Божић, ПИБ: 100349426, Матични број: 07741847, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Октобар - Децембар -2014


АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ И ПРОИЗВОДЊУ ХЕМКОЛОР БЕОГРАД, ПАЗОВАЧКИ ПУТ ББ

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 42 Ст бр.397/11, Стечајни управник: Хусеин Бањалучкић, ПИБ: 108961246, Матични број: 27003524, Статус стечајног поступка: Закључен

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014