Последње освежавање базе података: 23.05.2018 - 18:31


Квартални извештаји

Број резултата претраге: 25.476


Извештај за период : Јануар - Март -2014


EI DUNAV -TRADE ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ,ТУРИСТИЧКЕ,ТРГОВИНСКЕ И ДРУГЕ УСЛУГЕ ДОО, БЕОГРАД (ЗЕМУН)

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 3 Ст-24/2014, Стечајни управник: , ПИБ: 100205194, Матични број: 07736258, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јул - Септембар -2014


ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОНСАЛТИНГ, МАРКЕТИНГ, ИНЖЕЊЕРИНГ, ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ МБ КОНСАЛТИНГ ДОО БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД)

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 6. Ст.4780/2012, Стечајни управник: Весна Митрић, ПИБ: 102102889, Матични број: 17250094, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Април - Јун -2014


ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД И РАЗВОЈ ХИП РАЗВОЈ И ИНЖЕЊЕРИНГ ПАНЧЕВО, ТРГ КРАЉА ПЕТРА 19

Суд: Привредни суд у Панчеву, Број судског решења: 246/2011, Стечајни управник: , ПИБ: 101865624 , Матични број: 08053693 , Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јул - Септембар -2014


ПРЕДУЗЕЋЕ ТЕРАЗИЈЕ УСЛУЖНИ ЦЕНТАР АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО У СТЕЧАЈУ БЕОГРАД, АНДРЕ НИКОЛИЋА 3

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 5. Ст. 4898/10, Стечајни управник: , ПИБ: 105809787, Матични број: 07018690, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Април - Јун -2014


ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ НА АКЦИЈЕ ИМТ ФАБРИКА МОТОКУЛТИВАТОРА И МОТОРА КЊАЖЕВАЦ, 22. ДЕЦЕМБАР БР. 25

Суд: Привредни суд у Зајечару, Број судског решења: Бр.3.Ст.447/2010, Стечајни управник: , ПИБ: 100633676, Матични број: 07980213, Статус стечајног поступка: У току

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014