.


Јавне набавке мале вредности

У складу са Законом о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Агенција за лиценцирање стечајних управника објављује податке и документа поступака јавних набавки које спроводи.

pdf  Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки у АЛСУ

Р.
бр.
Назив јавне набавкеДокументацијаРок за достављање
понуда
1.Јавна набавка мале вредности – набавка добара – гориво за моторна возила (деривати нафте) за потребе Агенције
ЈНД МВ 1/2020
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
19.02.2020.
до 12 h
2.Јавна набавка мале вредности – набавка добара - канцеларијски материјал за потребе Агенције
ЈНД МВ 2/2020
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
02.03.2020.
до 12 h
3.Јавна набавка мале вредности – набавка услуге - чување и складиштење пословне документације за потребе Агенције
ЈНУ МВ 3/2020
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
12.03.2020.
до 12 h
4.Јавна набавка мале вредности – набавка услуга - мобилна телефонија (утрошак импулса) за потребе Агенције
ЈНУ МВ 4/2020
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
18.03.2020.
до 12 h
5.Јавна набавка мале вредности – набавка услуга - фиксна телефонија за потребе Агенције
ЈНУ МВ 5/2020
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
23.03.2020.
до 12 h
6.Јавна набавка мале вредности – набавка услуга - редовно месечно одржавање хигијене пословног простора Агенције
ЈНУ МВ 6/2020
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
22.05.2020.
до 11 h
7.Јавна набавка мале вредности – набавка услуга - одржавање софтвера ЕРС и РБМС
ЈНУ МВ 7/2020
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
08.07.2020.
до 12 h

Јавне набавке

Јавне набавке у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда


 

Јавне набавке за 2020. годину


Јавне набавке за 2019. годину


Јавне набавке за 2018. годину


Јавне набавке за 2017. годину


Јавне набавке за 2016. годину


Јавне набавке за 2015. годину


Јавне набавке за 2014. годину


 


Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik