.


Low-Value Public Procurement – (serbian only)

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15) Agencija za licenciranje stečajnih upravnika objavljuje podatke i dokumenta postupaka javnih nabavki koje sprovodi.

pdf  Pravilnik o bližem uređivanju postupka javnih nabavki u ALSU

pdf  Odluka o usvajanju plana javnih nabavki za 2018. godinu

pdf  Plan javnih nabavki za 2018. godinu

R.
br.
Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda
1.Javna nabavka male vrednosti – nabavka dobara – gorivo (bezolovni motorni benzin evro premijum BMB 95 i evro dizel) za motorna vozila za potrebe Agencije
JND MV 1/2018
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
20.02.2017.
do 12 h
2.Javna nabavka male vrednosti – nabavka dobara – potrošni kancelarijski materijal za potrebe Agencije
JND MV 2/2018
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
23.2.2018.
do 13 h
3.Javna nabavka male vrednosti – nabavka usluga – mobilne telefonije za potrebe Agencije
JNU MV 3/2018
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
19.3.2018.
do 11 h
4.Javna nabavka male vrednosti – nabavka usluga – fiksne telefonije za potrebe Agencije
JNU MV 4/2018
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
19.3.2018.
do 11 h
5.Javna nabavka male vrednosti – nabavka usluga – održavanje (servis i popravka) vozila Agencije
JNU MV 5/2018
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
26.3.2018.
do 12 h
6.Javna nabavka male vrednosti - nabavka usluga - Sistematski pregled zaposlenih u Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika
JNU MV 6/2018
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmene i dopune konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka
19.04.2018.
do 10 h
7.Javna nabavka male vrednosti - nabavka usluga - Sistematski pregled zaposlenih u Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika
JNU MV 6a/2018 ponovljeni postupak
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
09.05.2018.
do 12 h
8.Javna nabavka male vrednosti - nabavka usluga - Održavanje higijene poslovnog prostora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika
JNU MV 8/2018
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o izmeni ugovora
16.05.2018.
do 13 h
9.Javna nabavka male vrednosti – nabavka dobara – gume sa pratećim uslugama za motorna vozila za potrebe Agencije
JND MV 9/2018
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
30.05.2018.
do 12 h
10.Javna nabavka male vrednosti – nabavka usluga – održavanje računarskog softvera ERS i RBMS Agencije JNU MV 10/2018Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
18.07.2018.
do 13 h
11.Javna nabavka male vrednosti - nabavka usluga - telekomunikacione usluge interneta za potrebe Agencije za licenciranje stečajnih upravnika
JNU MV 11/2018
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Izmene i dopune konkursne dokumentacije

Pitanja i odgovori

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
27.08.2018.
do 12h
12.Javna nabavka male vrednosti - nabavka usluga - Usluga zaštite imovine i fizičko tehničko obezbeđenje za potrebe Agencije za licenciranje stečajnih upravnika
JNU MV 12/2018
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
04.09.2018.
do 12h
13.Javna nabavka male vrednosti - nabavka dobara - računari i računarska oprema za potrebe Agencije za licenciranje stečajnih upravnika
JND MV 13/2018
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmene i dopune konkursne dokumentacije

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke
11.12.2018.
do 12h
14.Javna nabavka male vrednosti – nabavka dobara – računari i računarska oprema za potrebe Agencije za licenciranje stečajnih upravnika
JND MV 13a/2018 - ponovni postupak
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
24.12.2018.
do 12h

Public Procurement

Public Procurement in the Negotiated Procedure


Public Procurement 2017


Public Procurement 2016


Public Procurement 2015


Public Procurement 2014Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik