.


Јавне набавке у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

У складу са Законом о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Агенција за лиценцирање стечајних управника објављује податке и документа поступака јавних набавки које спроводи.

pdf  Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки у АЛСУ

Р.
бр.
Назив јавне набавкеДокументацијаРок за достављање
понуда
1.Јавна набавка у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку услуга – одржавање књиговодственог програма АЛСУ
ЈН П 1/2020
Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Јавне набавке

Јавне набавке мале вредности


 

Јавне набавке за 2020. годину


Јавне набавке за 2019. годину


Јавне набавке за 2018. годину


Јавне набавке за 2017. годину


Јавне набавке за 2016. годину


Јавне набавке за 2015. годину


Јавне набавке за 2014. годинуDeveloped by Belit d.o.o 2014