.


Јавне набавке за 2020. годину

У складу са Законом о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Агенција за лиценцирање стечајних управника објављује податке и документа поступака јавних набавки које спроводи.

 


Јавне набавке мале вредности

Р.
бр.
Назив јавне набавкеДокументацијаРок за достављање
понуда
1.Јавна набавка мале вредности – набавка добара – гориво за моторна возила (деривати нафте) за потребе Агенције
ЈНД МВ 1/2020
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
19.02.2020.
до 12 h
2.Јавна набавка мале вредности – набавка добара - канцеларијски материјал за потребе Агенције
ЈНД МВ 2/2020
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
02.03.2020.
до 12 h
3.Јавна набавка мале вредности – набавка услуге - чување и складиштење пословне документације за потребе Агенције
ЈНУ МВ 3/2020
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
12.03.2020.
до 12 h
4.Јавна набавка мале вредности – набавка услуга - мобилна телефонија (утрошак импулса) за потребе Агенције
ЈНУ МВ 4/2020
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
18.03.2020.
до 12 h
5.Јавна набавка мале вредности – набавка услуга - фиксна телефонија за потребе Агенције
ЈНУ МВ 5/2020
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
23.03.2020.
до 12 h
6.Јавна набавка мале вредности – набавка услуга - редовно месечно одржавање хигијене пословног простора Агенције
ЈНУ МВ 6/2020
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
22.05.2020.
до 11 h
7.Јавна набавка мале вредности – набавка услуга - одржавање софтвера ЕРС и РБМС
ЈНУ МВ 7/2020
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
08.07.2020.
до 12 h

Јавне набавке у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

Р.
бр.
Назив јавне набавкеДокументацијаРок за достављање
понуда
1.Јавна набавка у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку услуга – одржавање књиговодственог програма АЛСУ
ЈН П 1/2020
Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


Developed by Belit d.o.o 2014