Последње освежавање базе података: 19.11.2018 - 22:05


Именик стечајних управника

Законом о стечају („Службени гласник РС“, број 104/09 и 83/14), чланом 25. прописано је да Именик стечајних управника води овлашћена организација.

Наведеним чланом 25. закона такође је прописано да се у именик стечајних управника уписују лица која су стекла лиценцу за обављање послова стечајних управника као активни стечајни управници или као неактивни стечајни управници.

У именик стечајних управника као активни стечајни управници уписују се лица која су, осим лиценце за обављање послова стечајног управника, доставила доказ о постојању обавезног осигурања од професионалне одговорности за текућу годину и која су се регистровала као предузетници или су чланови друштва лица.

У именик активних стечајних управника не може бити уписано лице које је у радном односу, осим ако је запослено код предузетника или ортачког, односно командитног друштва.

 

Листа лиценцираних стечајних управника »

Листа активних стечајних управника против којих се не води дисциплински поступак и којима није изречена дисциплинска мера за тежу повреду дужности »

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014