.
понедељак,11.04.22

Важно обавештење за стечајне управнике

У вези са достављањем документације Агенцији, обавештавамо вас о следећем:

На интернет страни Агенције налази се Упутство за достављање документације Агенцији за лиценцирање стечајних управника од 19. фебруара 2020. године, а које је претходно достављено стечајним управницима на мејл адресе из Именика стечајних управника.

Поред тога, за сва питања у вези са достављањем документације Агенцији можете се обратити мејлом надлежном супервизору.

Подсећамо стечајне управнике да извештаје о економско-финансијском положају стечајног дужника, тромесечне извештаје о току стечајног поступка и стању стечајне масе и завршне рачуне стечајног управника, искључиво достављају путем ЕРС-а, док се прилози достављају на претходно наведену адресу Агенције – .

Подсећамо вас такође да се пружање корисничке подршке ЕРС-а врши искључиво достављањем захтева за подршку на мејл адресу Агенције - . У случају потребе, служба за пружање подршке контактираће корисника и путем телефона.

О свим будућим информацијама у вези са стручним надзором бићете благовремено обавештени путем мејла и обавештењем на интернет страни Агенције.


Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik