.
среда,19.02.20

Упутство за достављање документације Агенцији за лиценцирање стечајних управника – Национални стандард број 4

Одредбама Правилника о утврђивању националних стандарда за управљање стечајном масом („Службени гласник РС“, број 13/10), Национални стандард број 4 и Правилника о утврђивању националних стандарда за управљање стечајном масом („Службени гласник РС“, број 62/18), Национални стандард број 4, прописана је документација коју сте обавезни да достављате Агенцији за лиценцирање стечајних управника (у даљем тексту: Агенција).

Поред документације, прописани су и рокови, као и начин достављања документације, односно да стечајни управник исту може доставити скенирану у електронској форми, при чему је одговоран за верност скениране копије оригинала.

У циљу ефикаснијег поступка достављања наведене документације Агенцији и уштеде Вашег времена, омогућили смо да документацију достављате на следећи начин:

Почев од 1. марта 2020. године, документацију коју сте обавезни да достављате Агенцији у складу са Националним стандардом број 4, укључујући и документацију коју достављате по позиву супервизора (уместо на мејл супервизора и сарадника супервизора), достављате на следећу мејл адресу Агенције:

enadzor

Да би се на правилан начин извршила идентификација стечајног дужника за ког достављате документацију неопходно је да у наслову мејла (subject) који достављате упишете матични број и назив стечајног дужника на ког се документација односи, као што је приказано на примеру испод:

nadzor

Наведено подразумева да се документација доставља Агенцији појединачно за сваког стечајног дужника.

Напомињемо да у прилогу мејла можете приложити више скенираних докумената при чему максимална величина скенираних документа које достављате треба да буде мања од 25 МB.

Након пријема документације, добићете потврду о успешном пријему документације, са датумом пријема, заводним бројем документа у Агенцији и списком достављене документације у прилогу, која ће вам бити послата са мејла enadzor.

Имајући у виду да овај начин достављања документације Агенцији не изискује додатне трошкове и штеди ваше време, у односу на достављање документације путем поште или личним достављањем на адресу Агенције, упућујемо Вас да документацију убудуће достављате на наведени начин.

Поред тога, с обзиром да се извештај о економско-финансијском положају стечајног дужника, тромесечни извештаји о току стечајног поступка и стању стечајне масе и завршни рачун стечајног управника, достављају Агенцији путем Система за аутоматско вођење стечајних поступака и електронско извештавање ЕРС, напомињемо да нема потребе да исте (поново) достављате Агенцији путем мејла, поште или лично. Достављање наведених извештаја Агенцији, без претходног слања путем ЕРС, неће се сматрати достављањем у складу са одредбама Националног стандарда број 4.

Даље, потребно је да прилоге тромесечног извештаја и завршног рачуна (завршни извештај, извод на дан сачињавања завршног рачуна) достављате на мејл enadzor, истовремено са слањем извештаја путем ЕРС.

Такође напомињемо да се додавање скениране документације у ЕРС – део Електронска архива на налогу стечајног дужника не сматра достављањем у складу са одредбама Националног стандарда број 4, већ да Електронска архива служи за потребе смештања и чувања документације стечајног дужника, односно стечајног управника.

За сва питања у вези са достављањем документације Агенцији можете се обратити надлежном супервизору и сараднику супервизора.

 

Агенција за лиценцирање стечајних управника

Центар за надзор и развој професије


Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik