.
Wednesday,19.02.20

Uputstvo za dostavlјanje dokumentacije Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika – Nacionalni standard broj 4

Odredbama Pravilnika o utvrđivanju nacionalnih standarda za upravlјanje stečajnom masom („Službeni glasnik RS“, broj 13/10), Nacionalni standard broj 4 i Pravilnika o utvrđivanju nacionalnih standarda za upravlјanje stečajnom masom („Službeni glasnik RS“, broj 62/18), Nacionalni standard broj 4, propisana je dokumentacija koju ste obavezni da dostavlјate Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika (u dalјem tekstu: Agencija).

Pored dokumentacije, propisani su i rokovi, kao i način dostavlјanja dokumentacije, odnosno da stečajni upravnik istu može dostaviti skeniranu u elektronskoj formi, pri čemu je odgovoran za vernost skenirane kopije originala.

U cilјu efikasnijeg postupka dostavlјanja navedene dokumentacije Agenciji i uštede Vašeg vremena, omogućili smo da dokumentaciju dostavlјate na sledeći način:

Počev od 1. marta 2020. godine, dokumentaciju koju ste obavezni da dostavlјate Agenciji u skladu sa Nacionalnim standardom broj 4, uklјučujući i dokumentaciju koju dostavlјate po pozivu supervizora (umesto na mejl supervizora i saradnika supervizora), dostavlјate na sledeću mejl adresu Agencije:

enadzor

Da bi se na pravilan način izvršila identifikacija stečajnog dužnika za kog dostavlјate dokumentaciju neophodno je da u naslovu mejla (subject) koji dostavlјate upišete matični broj i naziv stečajnog dužnika na kog se dokumentacija odnosi, kao što je prikazano na primeru ispod:

nadzor

Navedeno podrazumeva da se dokumentacija dostavlјa Agenciji pojedinačno za svakog stečajnog dužnika.

Napominjemo da u prilogu mejla možete priložiti više skeniranih dokumenata pri čemu maksimalna veličina skeniranih dokumenta koje dostavlјate treba da bude manja od 25 MB.

Nakon prijema dokumentacije, dobićete potvrdu o uspešnom prijemu dokumentacije, sa datumom prijema, zavodnim brojem dokumenta u Agenciji i spiskom dostavlјene dokumentacije u prilogu, koja će vam biti poslata sa mejla enadzor.

Imajući u vidu da ovaj način dostavlјanja dokumentacije Agenciji ne iziskuje dodatne troškove i štedi vaše vreme, u odnosu na dostavlјanje dokumentacije putem pošte ili ličnim dostavlјanjem na adresu Agencije, upućujemo Vas da dokumentaciju ubuduće dostavlјate na navedeni način.

Pored toga, s obzirom da se izveštaj o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika, tromesečni izveštaji o toku stečajnog postupka i stanju stečajne mase i završni račun stečajnog upravnika, dostavlјaju Agenciji putem Sistema za automatsko vođenje stečajnih postupaka i elektronsko izveštavanje ERS, napominjemo da nema potrebe da iste (ponovo) dostavlјate Agenciji putem mejla, pošte ili lično. Dostavlјanje navedenih izveštaja Agenciji, bez prethodnog slanja putem ERS, neće se smatrati dostavlјanjem u skladu sa odredbama Nacionalnog standarda broj 4.

Dalјe, potrebno je da priloge tromesečnog izveštaja i završnog računa (završni izveštaj, izvod na dan sačinjavanja završnog računa) dostavlјate na mejl enadzor, istovremeno sa slanjem izveštaja putem ERS.

Takođe napominjemo da se dodavanje skenirane dokumentacije u ERS – deo Elektronska arhiva na nalogu stečajnog dužnika ne smatra dostavlјanjem u skladu sa odredbama Nacionalnog standarda broj 4, već da Elektronska arhiva služi za potrebe smeštanja i čuvanja dokumentacije stečajnog dužnika, odnosno stečajnog upravnika.

Za sva pitanja u vezi sa dostavlјanjem dokumentacije Agenciji možete se obratiti nadležnom supervizoru i saradniku supervizora.

 

Agencija za licenciranje stečajnih upravnika

Centar za nadzor i razvoj profesije

 

 


Developed by Belit d.o.o 2014