.


Продаје

Агенција за лиценцирање стечајних управника у сврху информисања јавности на свом порталу објављује податке и документацију о стечајним дужницима и току стечајног поступка које достављају стечајни управници путем Система за аутоматско вођење стечајних поступака и електронско извештавање ЕРС. 
Агенција не преузима никакву одговорност за ажурност, тачност, потпуност или квалитет објављених података које достављају стечајни управници. 

Од: До:

Број резултата претраге: 20.396


Датум продаје: 25.03.2011,Стечајни дужник: БАЛИНТ у стечају

продаја покретних ствари

Опис: продаја покретних ствари стечајног дужника на којима поверилац Линка Тодоровић има разлучно право.

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 681.000,00 RSD

Сазнај више
Датум продаје: 25.03.2011,Стечајни дужник: ПАРТИЗАН

Продаја дела залиха - шлемова

Опис: Продаје се део залиха по генералној сагласности за продају од стране Одбора поверилаца од 04.03.2011.године и то шлемови на позицијама 15 и 18, укупно 152 комада.

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 15.200,00 RSD

Сазнај више
Датум продаје: 25.03.2011,Стечајни дужник: Стечајна маса ТЕСЛА

Прва непосредна погодба

Опис: Продаја дела имовине стечајног дужника у делу залиха готових производа.

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 257.145,60 RSD

Сазнај више
Датум продаје: 25.03.2011,Стечајни дужник: ЦЕНТАР ЗА ПОЉОПРИВРЕДНА И ТЕХНОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Продаја јаре пшенице Марта

Опис: Продаја методом непосредне погодбе уз сагласност Одбора поверилаца

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 129.600,00 RSD

Сазнај више
Датум продаје: 25.03.2011,Стечајни дужник: ЦЕНТАР ЗА ПОЉОПРИВРЕДНА И ТЕХНОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Продаја жутог звездана

Опис: Непосредна погодба

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 270.000,00 RSD

Сазнај више

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik