.


Продаје

Агенција за лиценцирање стечајних управника у сврху информисања јавности на свом порталу објављује податке и документацију о стечајним дужницима и току стечајног поступка које достављају стечајни управници путем Система за аутоматско вођење стечајних поступака и електронско извештавање ЕРС. 
Агенција не преузима никакву одговорност за ажурност, тачност, потпуност или квалитет објављених података које достављају стечајни управници. 

Од: До:

Број резултата претраге: 20.396


Датум продаје: 29.03.2011,Стечајни дужник: БАЛИНТ у стечају

продаја стечајног дужника као правног лица

Опис: продаја стечајног дужника као правног лица искључујући покретне ствари на којим разлучни поверилац Линка Тодоровић има разлучно право.

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 26.527.485,00 RSD

Сазнај више
Датум продаје: 29.03.2011,Стечајни дужник: БЕРГЕР МАТ - СТЕЧАЈНА МАСА

Прво јавно прикупљање понуда

Опис: Продаја дела имовине стечајног дужника

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 138.705.495,00 RSD

Сазнај више
Датум продаје: 29.03.2011,Стечајни дужник: Стечајна маса ТЕСЛА

Прва непосредна погодба

Опис: Продаја дела имовине стечајног дужника: Предмет продаје готоив производи

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 5.380,80 RSD

Сазнај више
Датум продаје: 28.03.2011,Стечајни дужник: ЦТП ДОО

Прво јавно надметање

Опис: Продаја непокретне имовине стечајног дужника.

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 13.414.560,00 RSD

Сазнај више
Датум продаје: 28.03.2011,Стечајни дужник: СТАРА ЗАДРУГА

Јавно прикупљање понуда

Опис: Покретна и непокретна имовина

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 1.469.070,00 RSD

Сазнај више
Датум продаје: 28.03.2011,Стечајни дужник: SLAP GROUP-ФАБРИКА У ЧАЧКУ

28.03.2011. СТР "ЛОНЧАРЕВИЋ"

Опис: Грицко, фан флипс, пире 3 х 120 и све то пута 4.

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 132.104,64 RSD

Сазнај више
Датум продаје: 28.03.2011,Стечајни дужник: SLAP GROUP-ФАБРИКА У ЧАЧКУ

28.03.2011. STR "BIG"

Опис: Gricko, fan flips.

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 5.206,00 RSD

Сазнај више
Датум продаје: 25.03.2011,Стечајни дужник: ВЕТПРОМ-ХЕМИКАЛИЈЕ

Prodaja vozila

Опис: Prodaja vozila putem neposredne pogodbe.

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 290.000,00 RSD

Сазнај више

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik