.


Sales

 
 

From: To:

Number of search results: 20,233


Sale date: 01.02.2011,Bankruptcy case name: АТК-ИНОМАГ

Otpad lima

Description: Prodaja otpada lima

Sale state: FINISHED
Estimated value: 2,000.00 RSD

Read more
Sale date: 01.02.2011,Bankruptcy case name: Стечајна маса ТЕСЛА

Прва непосредна погодба

Description: Продаја дела имовине стечајног дужника-продаја стана који се налази у Панчеву , у улици Жарка Зрењанина бр.18 д,стан бр.12.

Sale state: FINISHED
Estimated value: 271,231.53 RSD

Read more
Sale date: 01.02.2011,Bankruptcy case name: ИСХРАНА

Продаја залиха кварљиве робе

Description: Продаја залиха прехрамбене робе која се налази у малопродајним објектима и магацину стечајног дужника.

Sale state: FINISHED
Estimated value: 1,517,783.25 RSD

Read more
Sale date: 28.01.2011,Bankruptcy case name: АГРОСРЕМ

Делимична продаја расположиве покретне имовине

Description: Пољопривредна опрема и резервни делови по пописној листи и спецификацији у прилогу у складу са решењем Привредног Суда у Сремској Митровици од 12.12.2010 о банкротству стечајног дужника и одобрењем одбора поберилаца

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 9,742,761.12 RSD

Read more
Sale date: 28.01.2011,Bankruptcy case name: АГРОСРЕМ

Продаја дела покретне имовине, трактор ДФ 904 раздвојени

Description: Пољопривредна опрема и резервни делови по пописној листи и спецификацији у прилогу у складу са решењем Привредног Суда у Сремској Митровици од 12.12.2010 о банкротству стечајног дужника и одобрењем одбора поберилаца

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 3,022,539.83 RSD

Read more
Sale date: 27.01.2011,Bankruptcy case name: ДП ПОБЕДА

Продаја непосредном погодбом

Description: Продаја покретних ствари непосредном погодбом по цени од 10 динара по килограму.

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 193,790.00 RSD

Read more

Developed by Belit d.o.o 2014