.


Sales

 
 

From: To:

Number of search results: 20,190


Sale date: 13.01.2011,Bankruptcy case name: ФИЛИП КЉАЈИЋ - У СТЕЧАЈУ

Пета продаја акција

Description: Продаја преко Београдске берзе а.д.

Sale state: FINISHED
Estimated value: 170,775.00 RSD

Read more
Sale date: 12.01.2011,Bankruptcy case name: ЗЗ 14.ОКТОБАР

Непосредна погодба

Description: Продат трактор ИМТ 560 Матковић Рајку,по фактури бр.12 и Приколица тракторска по фактури 12 и моторна тестера Стил,непосредном погодбом,јер се роба задруге ѕатекла код физичког лица који је тражио да је откупи.

Sale state: FINISHED
Estimated value: 468,770.00 RSD

Read more
Sale date: 12.01.2011,Bankruptcy case name: SLAP GROUP-ФАБРИКА У ЧАЧКУ

TOPLICA TRADE 12.01.2011.

Description: Biber u zrnu po računu 00009-4

Sale state: FINISHED
Estimated value: 25,279.85 RSD

Read more
Sale date: 12.01.2011,Bankruptcy case name: SLAP GROUP-ФАБРИКА У ЧАЧКУ

Фан флипс, переце, рибице.

Description: Продаја Фан флипса (300 ком.), переца (120 ком.), рибица (120 ком.).

Sale state: FINISHED
Estimated value: 4,717.05 RSD

Read more
Sale date: 11.01.2011,Bankruptcy case name: ЗЗ 14.ОКТОБАР

Непосредна погодба

Description: Продаја покретне имовине по процени судског вештака машинске струке,отпадне сировине

Sale state: FINISHED
Estimated value: 2,484,195.00 RSD

Read more
Sale date: 11.01.2011,Bankruptcy case name: ЈУГОАЛАТ - ЈАЛ

УМАЊЕЊЕ ПРОДАТИХ И УТРОШЕНИХ ЗАЛИХА 02.06.2010.-31.03.2011.-ино трж.

Description: Кроз спровођене непосредне погодбе у овом кварталном извештају урадићемо умањење укупне вредности продатих и утрошених залиха у периоду од отварања стечаја закључно са 31.03.2011.године. Са 31.12.2010.године извештаји су рађени и кроз ЕРС а и на Обрасцу 1а кроз који је спроведено умањење вредности залиха, и у прилогу извештаја из ЕРС-а достављано надлежним институцијама.

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 1,005,112.42 RSD

Read more
Sale date: 11.01.2011,Bankruptcy case name: SLAP GROUP-ФАБРИКА У ЧАЧКУ

Део старих залиха и део ново нађене робе.

Description: Cips super 50 gr - classic, cips stapic 50 gr kečap, cips 50 gr - rebrasti, cips 100 gr - rabrast, cips 175 gr - rebrasti, cips 175gr - classic, alka flips 40gr, fan flips 40gr, pererce 50 gr (stare zalihe prodate i deo novonadjene robe), ribice 50gr (stare zalihe prodate i deo novonadjene robe), mix 50gr (stare zalihe prodate i deo novonadjene robe), perece 75gr, mix 75gr (stare zalihe prodate i deo novonadjene robe), ribice, 75gr (stare zalihe prodate i deo novonadjene robe), extra ribice 150gr.

Sale state: FINISHED
Estimated value: 190,391.40 RSD

Read more

Developed by Belit d.o.o 2014