Last database update: 02.02.2023 10:30


Sales

 
 

From: To:

Number of search results: 19,925


Opening date: 01.07.2010,Company name: "НОВОГРАДЊА" РУМА

Продаја дела покретне имовине непосредном погодбом

Description: На основу одобрења Одбора поверилаца , стечајном управнику је одобрена продаја дела залиха робе и расходоване опреме уз претходно обавештење потенцијалних купаца и прикупљање понуда

Sale state: FINISHED
Estimated value: 464,710.00 RSD

Read more
Opening date: 30.06.2010,Company name: "ЗАСТАВА АУТО ДЕЛОВИ"

Јавно прикупљање понуда

Description: Продаја стечајног дужника као правног лица

Sale state: FINISHED
Estimated value: 232,946,553.24 RSD

Read more
Opening date: 29.06.2010,Company name: ТАКОВО АГРАР

Прво јавно прикупљање понуда

Description: Продаја дела имовине - залиха гготових производа, полупроизвода , сировина и амбалаже.

Sale state: FINISHED
Estimated value: 20,114,434.60 RSD

Read more
Opening date: 29.06.2010,Company name: ШПИК - СЛОГА

јавно надметање

Description: продаја четри посебне целине стечајног дужника које чине непокретности са покретним стварима у њима, монтажни објекат који је постављен са стварима у њему и монтажни немонтирани објекат.

Sale state: FINISHED
Estimated value: 125,300,000.00 RSD

Read more
Opening date: 29.06.2010,Company name: "ИНТЕРФРИГО" ИЗ ЧАЧКА

Непосредна погодба

Description: Продаја имовине стечајног дужника непосредном погодбом уз оглашавање продаје у локалном листу и прикупљању понуда.

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 359,000.00 RSD

Read more
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014