.


Sales

 
 

From: To:

Number of search results: 20,240


Sale date: 08.02.2011,Bankruptcy case name: СТЕЧАЈНА МАСА КОМПАНИЈА БРАЋА КАРИЋ ДОО

Акције Привредне банке

Description: продате акције

Sale state: FINISHED
Estimated value: 342,500.00 RSD

Read more
Sale date: 08.02.2011,Bankruptcy case name: СТЕЧАЈНА МАСА КОМПАНИЈА БРАЋА КАРИЋ ДОО

Акције Привредне банке

Description: продато 500 акција

Sale state: FINISHED
Estimated value: 295,685.00 RSD

Read more
Sale date: 08.02.2011,Bankruptcy case name: AGROCOOP

ПРОДАЈА ЗАЛИХА I КВАРТАЛ / 28.01.-31.03.2011.

Description: Исказана продаја залиха робе извршена у периоду од отварања стечаја до 31.03.2011.године. У окончању завршетка затечених послова, а услед хитности поступка због ограниченог рока трајања робе, извршена је продаја дела затечених залиха-готове робе у току овог извештајног периода. Услед немогућности ЕРС-а да се на други начин изврши умањење имовине стечајног дужника по основу продаје, укупну продату вредност залиха-готове робе у извештајном периоду умањићемо спроводећи непосредну погодбу и то у укупном износу продатих залиха извештајног периода, а за сваког купца појединачно.

Sale state: FINISHED
Estimated value: 7,630,372.96 RSD

Read more
Sale date: 07.02.2011,Bankruptcy case name: ВЕТПРОМ-ХЕМИКАЛИЈЕ

Prodaja vozila

Description: Prodaja vozila putem neposredne pogodbe

Sale state: FINISHED
Estimated value: 660,000.00 RSD

Read more
Sale date: 07.02.2011,Bankruptcy case name: SLAP GROUP-ФАБРИКА У ЧАЧКУ

Јестиво уље, брашно, сусам

Description: продаја јестивог уља 5/1, наменског брашна Т-400-меко 5/1, сусама 50 кг.

Sale state: FINISHED
Estimated value: 119,570.00 RSD

Read more
Sale date: 05.02.2011,Bankruptcy case name: ЛАЗАР АПОТЕКА

ЧЕТВРТА НЕПОСРЕДНА ПОГОДБА

Description: 1 ПАКЕТ-ЛЕКОВИ, МЕДИЦИНСКА И ФАРМАЦЕУТСКА СРЕДСТВА,КОЗМЕТИКА... 2 ПАКЕТ-АПОТЕКАРСКА ОПРЕМА

Sale state: FINISHED
Estimated value: 59,000.00 RSD

Read more
Sale date: 04.02.2011,Bankruptcy case name: УНО МАРТИН-ХОМЕ

Непосредна погодба

Description: Продаја дела имовине стечајног дужника непосредном погодбом.

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 78,896.89 RSD

Read more
Sale date: 04.02.2011,Bankruptcy case name: SLAP GROUP-ФАБРИКА У ЧАЧКУ

04.02.2001.

Description: Cips 175 gr rebrasti, gricko 40gr, fan flips 40gr.

Sale state: FINISHED
Estimated value: 1,602.65 RSD

Read more

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik