.


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: ВЕТФАРМ
Место: Нови Београд
Датум објаве огласа: 06.04.2015
Датум продаје: 14.05.2015
Метод продаје: Јавно прикупљање понуда
Процењена вредност: 0,00
Статус продаје: Завршена
Текст огласа  Информације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Пакет 1 - Пословни центар у Пожеги, , насеље Расна бб, на катастарској парцели бр. 1115/1 к.о. Расна, кога чине пословни објекти укупне површине 592 м2, и земљишта површине 2451 м2 као и опрема. Пакет 2 - Моторно теретно возило, комби IVECO DAILY 65C18V Година производње 2007, дизел. Пакет 3 - Моторно теретно возило, комби IVECO DAILY 50C15V Година производње 2007, дизел. Пакет 4 - Моторно теретно возило, комби IVECO DAILY 35S10V, Година производње 2006, дизел. Пакет 5 - Моторно путничко возило, HYUNDAI SANTA FE 2.2. CRDI 5V Година производње 2008, дизел. Пакет 6 - Моторно путничко возило, OPEL CORSA 1.3 DTJ ENJOY Година производње 2007, дизел. Пакет 7 - Уметничке слике (Детаљна спецификација у продајној документацији). ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА одржаће се дана 14.05.2015 године у 13 часова на адреси: Кумодрашка 178, Вождовац, Београд (објекат БТЦ д.о.о)

Контакт подаци

Овлашћено лице: Стечајни управник Миладин Стаменковић
Телефон: 011/3122-812
Е-маил:
Назад

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik