.


Informacije o oglasu

Osnovne informacije

Stečajni dužnik: ВЕТФАРМ
Mesto: Нови Београд
Datum objave oglasa: 06.04.2015
Datum prodaje: 14.05.2015
Metod prodaje: Javno prikupljanje ponuda
Procenjena vrednost: 0,00
Status prodaje: Završena
Tekst oglasa  Informacije o stečaju

Predmet prodaje - imovina:

Пакет 1 - Пословни центар у Пожеги, , насеље Расна бб, на катастарској парцели бр. 1115/1 к.о. Расна, кога чине пословни објекти укупне површине 592 м2, и земљишта површине 2451 м2 као и опрема. Пакет 2 - Моторно теретно возило, комби IVECO DAILY 65C18V Година производње 2007, дизел. Пакет 3 - Моторно теретно возило, комби IVECO DAILY 50C15V Година производње 2007, дизел. Пакет 4 - Моторно теретно возило, комби IVECO DAILY 35S10V, Година производње 2006, дизел. Пакет 5 - Моторно путничко возило, HYUNDAI SANTA FE 2.2. CRDI 5V Година производње 2008, дизел. Пакет 6 - Моторно путничко возило, OPEL CORSA 1.3 DTJ ENJOY Година производње 2007, дизел. Пакет 7 - Уметничке слике (Детаљна спецификација у продајној документацији). ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА одржаће се дана 14.05.2015 године у 13 часова на адреси: Кумодрашка 178, Вождовац, Београд (објекат БТЦ д.о.о)

Kontakt podaci

Ovlašćeno lice: Стечајни управник Миладин Стаменковић
Telefon: 011/3122-812
E-mail:
Nazad

Developed by Belit d.o.o 2014