.


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ВЕТФАРМ
Place: Нови Београд
Ad publication date: 06.04.2015
Sale date: 14.05.2015
Sale type: Submission of bids
Estimated value: 0.00
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

Пакет 1 - Пословни центар у Пожеги, , насеље Расна бб, на катастарској парцели бр. 1115/1 к.о. Расна, кога чине пословни објекти укупне површине 592 м2, и земљишта површине 2451 м2 као и опрема. Пакет 2 - Моторно теретно возило, комби IVECO DAILY 65C18V Година производње 2007, дизел. Пакет 3 - Моторно теретно возило, комби IVECO DAILY 50C15V Година производње 2007, дизел. Пакет 4 - Моторно теретно возило, комби IVECO DAILY 35S10V, Година производње 2006, дизел. Пакет 5 - Моторно путничко возило, HYUNDAI SANTA FE 2.2. CRDI 5V Година производње 2008, дизел. Пакет 6 - Моторно путничко возило, OPEL CORSA 1.3 DTJ ENJOY Година производње 2007, дизел. Пакет 7 - Уметничке слике (Детаљна спецификација у продајној документацији). ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА одржаће се дана 14.05.2015 године у 13 часова на адреси: Кумодрашка 178, Вождовац, Београд (објекат БТЦ д.о.о)

Contact info

Contact person: Стечајни управник Миладин Стаменковић
Phone: 011/3122-812
E-mail:
Back

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik