.


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: СТЕЧАЈНА МАСА ФАДИП АД
Место: Бечеј
Датум објаве огласа: 06.04.2015
Датум продаје: 12.05.2015
Метод продаје: Јавно прикупљање понуда
Процењена вредност: 0,00
Статус продаје: Завршена
Текст огласа  Информације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Имовину која се продаје погледајте детаљније у тексту огласа. ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА одржаће се дана 12.05.2015. год. у 12:15 часова (15 минута по истеку времена за предају понуда), на адреси : Агенција за приватизацију РС- Одељење у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 10, V спрат,у присуству комисије формиране одлуком стечајног управника.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Повереник Нинослав Шимић
Телефон: 063/84-84-236
Е-маил:
Назад

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik