.


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: СТЕЧАЈНА МАСА ФАДИП АД
Place: Бечеј
Ad publication date: 06.04.2015
Sale date: 12.05.2015
Sale type: Submission of bids
Estimated value: 0.00
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

Имовину која се продаје погледајте детаљније у тексту огласа. ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА одржаће се дана 12.05.2015. год. у 12:15 часова (15 минута по истеку времена за предају понуда), на адреси : Агенција за приватизацију РС- Одељење у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 10, V спрат,у присуству комисије формиране одлуком стечајног управника.

Contact info

Contact person: Повереник Нинослав Шимић
Phone: 063/84-84-236
E-mail:
Back

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik