.


Informacije o oglasu

Osnovne informacije

Stečajni dužnik: СТЕЧАЈНА МАСА ФАДИП АД
Mesto: Бечеј
Datum objave oglasa: 06.04.2015
Datum prodaje: 12.05.2015
Metod prodaje: Javno prikupljanje ponuda
Procenjena vrednost: 0,00
Status prodaje: Završena
Tekst oglasa  Informacije o stečaju

Predmet prodaje - imovina:

Имовину која се продаје погледајте детаљније у тексту огласа. ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА одржаће се дана 12.05.2015. год. у 12:15 часова (15 минута по истеку времена за предају понуда), на адреси : Агенција за приватизацију РС- Одељење у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 10, V спрат,у присуству комисије формиране одлуком стечајног управника.

Kontakt podaci

Ovlašćeno lice: Повереник Нинослав Шимић
Telefon: 063/84-84-236
E-mail:
Nazad

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik