.


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: ЛДВ ПЕТРОЛ
Место: Нови Сад
Датум објаве огласа: 13.03.2015
Датум продаје: 08.04.2015
Метод продаје: Јавно прикупљање понуда
Процењена вредност: 114.620.000,00
Статус продаје: Завршена
Текст огласа  Информације о стечају

Предмет продаје - имовина:

Непокретна имовина која у природи представља бензинску станицу за снабдеванје горивом моторних возила, саграђена на парцели 5110/2 К.О. Бачки Петровац, ул. Новосадски пут бб. ОТВАРАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА одржаће се 08.04.2014. године у 15 часова (15 минута по истеку времена за личну предају понуда) на адреси: агенције АССИСТ, Народног Фронта 73. Нови Сад.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Лазар Марчић, стечајни управник
Телефон: 063/7207512
Е-маил:
Назад

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik