.


Informacije o oglasu

Osnovne informacije

Stečajni dužnik: ЛДВ ПЕТРОЛ
Mesto: Нови Сад
Datum objave oglasa: 13.03.2015
Datum prodaje: 08.04.2015
Metod prodaje: Javno prikupljanje ponuda
Procenjena vrednost: 114.620.000,00
Status prodaje: Završena
Tekst oglasa  Informacije o stečaju

Predmet prodaje - imovina:

Непокретна имовина која у природи представља бензинску станицу за снабдеванје горивом моторних возила, саграђена на парцели 5110/2 К.О. Бачки Петровац, ул. Новосадски пут бб. ОТВАРАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА одржаће се 08.04.2014. године у 15 часова (15 минута по истеку времена за личну предају понуда) на адреси: агенције АССИСТ, Народног Фронта 73. Нови Сад.

Kontakt podaci

Ovlašćeno lice: Лазар Марчић, стечајни управник
Telefon: 063/7207512
E-mail:
Nazad

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik