.


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ЛДВ ПЕТРОЛ
Place: Нови Сад
Ad publication date: 13.03.2015
Sale date: 08.04.2015
Sale type: Submission of bids
Estimated value: 114,620,000.00
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

Непокретна имовина која у природи представља бензинску станицу за снабдеванје горивом моторних возила, саграђена на парцели 5110/2 К.О. Бачки Петровац, ул. Новосадски пут бб. ОТВАРАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА одржаће се 08.04.2014. године у 15 часова (15 минута по истеку времена за личну предају понуда) на адреси: агенције АССИСТ, Народног Фронта 73. Нови Сад.

Contact info

Contact person: Лазар Марчић, стечајни управник
Phone: 063/7207512
E-mail:
Back

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik