.


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: ТРГОПРОДУКТ- У СТЕЧАЈУ
Место: Панчево
Датум објаве огласа: 21.02.2024
Датум продаје: 26.03.2024
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 0,00
Статус продаје: Завршена
Текст огласа  Информације о стечају

Предмет продаје - имовина:

На основу Решења о банкротству, Привредног суда у Панчеву број предмета Ст.89/2010, од 27.12.2010. године, а у складу са члановима 131.,132. и 133. Закона о стечају (,,Службени гласник Републике Србије“ број 104/2009, 99/2011 - др.закон, 71/2012 - одлука УС, 83/2014, 113/2017, 44/2018 и 95/2018) и Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника (“Службени гласник Републике Србије» број 13/2010”), Агенција за лиценцирање стечајних управника као стечајни управник стечајног дужника: АД „ТРГОПРОДУКТ“ у стечају из Панчева, ул.Браће Јовановић 33 ОГЛАШАВА Прву продају непокретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања Детаљније погледати у тексту огласа.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Повереник Слободан Лазић
Телефон: 063 8613 707
Е-маил: lazicslo@gmail.com
Назад

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik