.


Informacije o oglasu

Osnovne informacije

Stečajni dužnik: ТРГОПРОДУКТ- У СТЕЧАЈУ
Mesto: Панчево
Datum objave oglasa: 21.02.2024
Datum prodaje: 26.03.2024
Metod prodaje: Javno nadmetanje
Početna cena: 0,00
Status prodaje: Završena
Tekst oglasa  Informacije o stečaju

Predmet prodaje - imovina:

На основу Решења о банкротству, Привредног суда у Панчеву број предмета Ст.89/2010, од 27.12.2010. године, а у складу са члановима 131.,132. и 133. Закона о стечају (,,Службени гласник Републике Србије“ број 104/2009, 99/2011 - др.закон, 71/2012 - одлука УС, 83/2014, 113/2017, 44/2018 и 95/2018) и Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника (“Службени гласник Републике Србије» број 13/2010”), Агенција за лиценцирање стечајних управника као стечајни управник стечајног дужника: АД „ТРГОПРОДУКТ“ у стечају из Панчева, ул.Браће Јовановић 33 ОГЛАШАВА Прву продају непокретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања Детаљније погледати у тексту огласа.

Kontakt podaci

Ovlašćeno lice: Повереник Слободан Лазић
Telefon: 063 8613 707
E-mail: lazicslo@gmail.com
Nazad

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik