.


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ТРГОПРОДУКТ- У СТЕЧАЈУ
Place: Панчево
Ad publication date: 21.02.2024
Sale date: 26.03.2024
Sale type: Auction
Beginning price: 0.00
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења о банкротству, Привредног суда у Панчеву број предмета Ст.89/2010, од 27.12.2010. године, а у складу са члановима 131.,132. и 133. Закона о стечају (,,Службени гласник Републике Србије“ број 104/2009, 99/2011 - др.закон, 71/2012 - одлука УС, 83/2014, 113/2017, 44/2018 и 95/2018) и Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника (“Службени гласник Републике Србије» број 13/2010”), Агенција за лиценцирање стечајних управника као стечајни управник стечајног дужника: АД „ТРГОПРОДУКТ“ у стечају из Панчева, ул.Браће Јовановић 33 ОГЛАШАВА Прву продају непокретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Повереник Слободан Лазић
Phone: 063 8613 707
E-mail: lazicslo@gmail.com
Back

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik