.


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: Биначка Морава
Место: Врање
Датум објаве огласа: 26.01.2024
Датум продаје: 28.02.2024
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 12.370.683,50
Статус продаје: Завршена
Текст огласа  Информације о стечају

Предмет продаје - имовина:

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Лесковцу, Посл. Бр. 9 Ст.66/2010 од 21.01.2013. године, а у складу са чланoвима 131, 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника, стечајни управник стечајног дужника ХГИ „БИНАЧКА МОРАВА“ А.Д. у стечају Врање, ул. Краљевића Марка бб ОГЛАШАВА Продају непокретне и покретне имовине јавним надметањем Детаљније погледати у тексту огласа.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Oвлашћено лице: Повереник Драган Пешић
Телефон: 066/213250
Е-маил:
Назад

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik