.


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: Биначка Морава
Place: Врање
Ad publication date: 26.01.2024
Sale date: 28.02.2024
Sale type: Auction
Beginning price: 12,370,683.50
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Лесковцу, Посл. Бр. 9 Ст.66/2010 од 21.01.2013. године, а у складу са чланoвима 131, 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника, стечајни управник стечајног дужника ХГИ „БИНАЧКА МОРАВА“ А.Д. у стечају Врање, ул. Краљевића Марка бб ОГЛАШАВА Продају непокретне и покретне имовине јавним надметањем Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Oвлашћено лице: Повереник Драган Пешић
Phone: 066/213250
E-mail:
Back

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik