.


Informacije o oglasu

Osnovne informacije

Stečajni dužnik: Биначка Морава
Mesto: Врање
Datum objave oglasa: 26.01.2024
Datum prodaje: 28.02.2024
Metod prodaje: Javno nadmetanje
Početna cena: 12.370.683,50
Status prodaje: Završena
Tekst oglasa  Informacije o stečaju

Predmet prodaje - imovina:

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Лесковцу, Посл. Бр. 9 Ст.66/2010 од 21.01.2013. године, а у складу са чланoвима 131, 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника, стечајни управник стечајног дужника ХГИ „БИНАЧКА МОРАВА“ А.Д. у стечају Врање, ул. Краљевића Марка бб ОГЛАШАВА Продају непокретне и покретне имовине јавним надметањем Детаљније погледати у тексту огласа.

Kontakt podaci

Ovlašćeno lice: Oвлашћено лице: Повереник Драган Пешић
Telefon: 066/213250
E-mail:
Nazad

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik