.


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: ТРАНСЈУГ
Место: Београд
Датум објаве огласа: 31.05.2024
Датум продаје: 03.07.2024
Метод продаје: Јавно прикупљање понуда
Процењена вредност: 4.581.288,00
Статус продаје: Активна
Текст огласа  Информације о стечају

Предмет продаје - имовина:

На основу Решења Привредног суда у Београду, посл.бр. 8 Ст 93/2022 од 28.09.2022. године, у складу са члановима 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник РС бр. 104/2009, 99/2011 – др. закон, 71/2012 – одлука УС, 83/2014, 113/2017, 44/2018 и 95/2018) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника ("Службени гласник РС" број 62/18), стечајни управник стечајног дужника: Стечајна маса „ТРАНСЈУГ“ ДОО Београд у стечају Поп Лукина бр. 12, Београд МБ 27015484, ПИБ 113864885 продају имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда. Детаљније погледати у тексту огласа.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Стечајни управник Предраг Алавања
Телефон: 063/8485-949 или 064/ 180-4865
Е-маил: predragalavanja@gmail.com
Назад

Developed by Belit d.o.o 2014