.


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: СТЕЧАЈНА МАСА ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАЂЕВИНАР АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НИШ - у стечају
Place: Ниш
Ad publication date: 26.01.2024
Sale date: 28.02.2024
Sale type: Auction
Beginning price: 29,578,240.00
Sale state: Closed
Ad document  

Sale asset:

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Нишу посл. бр. 2.Ст.24/2013 од 24.09.2013. године и Решења посл. бр. 9.Ст.24/2013 од 14.07.2023. године, а у складу са чланoвима 131, 132 и 133 Закона о стечају („Сл. гласник РС“, бр. 104/09, 99/11 - др. закон и 71/12 - одлука УС), Националним стандардом бр. 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник РС“ бр. 13/10), Агенција за лиценцирање стечајних управника као стечајни управник стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАЂЕВИНАР АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НИШ - У СТЕЧАЈУ ул. Пријездина бр. 2, Ниш ОГЛАШАВА прву продају имовине стечајног дужника методом јавног надметања Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Повереник Миљан Станисавић
Phone: 063/8911981
E-mail: miljanstanisavic@gmail.com
Back

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik