.


Informacije o oglasu

Osnovne informacije

Stečajni dužnik: СТЕЧАЈНА МАСА ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАЂЕВИНАР АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НИШ - у стечају
Mesto: Ниш
Datum objave oglasa: 26.01.2024
Datum prodaje: 28.02.2024
Metod prodaje: Javno nadmetanje
Početna cena: 29.578.240,00
Status prodaje: Završena
Tekst oglasa  

Predmet prodaje - imovina:

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Нишу посл. бр. 2.Ст.24/2013 од 24.09.2013. године и Решења посл. бр. 9.Ст.24/2013 од 14.07.2023. године, а у складу са чланoвима 131, 132 и 133 Закона о стечају („Сл. гласник РС“, бр. 104/09, 99/11 - др. закон и 71/12 - одлука УС), Националним стандардом бр. 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник РС“ бр. 13/10), Агенција за лиценцирање стечајних управника као стечајни управник стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАЂЕВИНАР АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НИШ - У СТЕЧАЈУ ул. Пријездина бр. 2, Ниш ОГЛАШАВА прву продају имовине стечајног дужника методом јавног надметања Детаљније погледати у тексту огласа.

Kontakt podaci

Ovlašćeno lice: Повереник Миљан Станисавић
Telefon: 063/8911981
E-mail: miljanstanisavic@gmail.com
Nazad

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik