.


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: ХВ ПАРТНЕР
Место: Мала Босна
Датум објаве огласа: 22.09.2023
Датум продаје: 26.10.2023
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 0,00
Статус продаје: Завршена
Текст огласа  Информације о стечају

Предмет продаје - имовина:

На основу Решења о банкротству, које је донео стечајни судија Привредног суда у Суботици, Посл.бр. Ст.43/2022 од 18.1.2023. године, које је постало правоснажно 31.1.2023. године и у складу са чланoвима 131., 132., 133. Закона о стечају («Службени гласник РС» број 104/09, 99/2011 - др.закон, 71/2012 - одлука УС, 83/2014, 113/2017, 44/2018 i 95/2018) и Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 62/2018), стечајни управник стечајног дужника „ХВ ПАРТНЕР“ ДОО Мала Босна - у стечају, Мала Босна, Суботичка, бр. 23 ОГЛАШАВА Прву продају имовине стечајног дужника методом јавног нaдметања Детаљније погледати у тексту огласа.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Стечајни управник, Атила Хармат
Телефон: 064/28-29-425
Е-маил:
Назад

Developed by Belit d.o.o 2014