.


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: ХВ ПАРТНЕР
Place: Мала Босна
Ad publication date: 22.09.2023
Sale date: 26.10.2023
Sale type: Auction
Beginning price: 0.00
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Решења о банкротству, које је донео стечајни судија Привредног суда у Суботици, Посл.бр. Ст.43/2022 од 18.1.2023. године, које је постало правоснажно 31.1.2023. године и у складу са чланoвима 131., 132., 133. Закона о стечају («Службени гласник РС» број 104/09, 99/2011 - др.закон, 71/2012 - одлука УС, 83/2014, 113/2017, 44/2018 i 95/2018) и Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 62/2018), стечајни управник стечајног дужника „ХВ ПАРТНЕР“ ДОО Мала Босна - у стечају, Мала Босна, Суботичка, бр. 23 ОГЛАШАВА Прву продају имовине стечајног дужника методом јавног нaдметања Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Стечајни управник, Атила Хармат
Phone: 064/28-29-425
E-mail:
Back

Developed by Belit d.o.o 2014