Последње освежавање базе података: 27.01.2023 10:38


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: БМ ИНВЕСТИЦИЈЕ
Место: Београд
Датум објаве огласа: 09.11.2022
Датум продаје: 22.12.2022
Метод продаје: Јавно надметање
Почетна цена: 208.333.170,00
Статус продаје: Завршена
Текст огласа  Информације о стечају

Предмет продаје - имовина:

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Београду, 22.Ст.бр.517/12 од 29.01.2014.године, у складу са чланoвима 131., 132., 133.,135., Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009, 99/2011 - dr. zakon, 71/2012 - odluka US), Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 62/2018) стечајни управник стечајног дужника ДРУШТВО ЗА РАЗВОЈ ПРОЈЕКАТА О НЕКРЕТНИНАМА БМ ИНВЕСТИЦИЈЕ ДОО, БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ Београд, Пожешка бр. 67а, МБ:20269022 ОГЛАШАВА Прву продају стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања. Детаљније погледати у тексту огласа.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Стечајни управник Драги Стевановић
Контакт телефон: 064 8464 055
Контакт е-маил: dragi.stevanovic@gmail.com
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014