Последње освежавање базе података: 26.01.2022 09:53


Информације о огласу

Основне информације

Стечајни дужник: БЛАГОТИН
Место: Белушић
Датум објаве огласа: 26.11.2021
Датум продаје: 28.12.2021
Метод продаје: Јавно прикупљање понуда
Процењена вредност: 0,00
Статус продаје: Завршена
Текст огласа  Информације о стечају

Предмет продаје - имовина:

На основу Закључка стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу, број предмета II Ст.35/2010 (I Ст. 33/09), од 25.03.2010. године, а у складу са чланoвима 109., 110., и 111. Закона о стечајном поступку („Службени гласник Републике Србије“ бр. 84/04) и Националним стандардом бр. 5. о начину и поступку уновчења имовине („Службени гласник Републике Србије“ бр. 13/2010) и Одлуком одбора поверилаца број 1107 од 05.04.2019.године о продаји имовине методом непосредне погодбе, као и одредбама Закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника („Службени гласник РС", бр. 89/2015), Агенција за лиценцирање стечајних управника као стечајни управник стечајног дужника ДОО "БЛАГОТИН" у стечају, Белушић ОГЛАШАВА Пету продају непокретне имовине стечајног дужника, груписану у три имовинске целине, методом непосредне погодбе уз јавно прикупљање писаних понуда са могућношћу побољшања понуда. Детаљније погледати у тексту огласа.

Контакт подаци

Овлашћено лице: Повереник Бранко Перић
Контакт телефон: 064/11-51-022 и 063/10-18-659
Контакт е-маил: branko.peric92@gmail.com
Назад
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014