Last database update: 03.10.2022 10:33


Ad info

Basic information

Bankruptcy case name: БЛАГОТИН
Place: Белушић
Ad publication date: 26.11.2021
Sale date: 28.12.2021
Sale type: Submission of bids
Estimated value: 0.00
Sale state: Closed
Ad document  Bankruptcy information

Sale asset:

На основу Закључка стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу, број предмета II Ст.35/2010 (I Ст. 33/09), од 25.03.2010. године, а у складу са чланoвима 109., 110., и 111. Закона о стечајном поступку („Службени гласник Републике Србије“ бр. 84/04) и Националним стандардом бр. 5. о начину и поступку уновчења имовине („Службени гласник Републике Србије“ бр. 13/2010) и Одлуком одбора поверилаца број 1107 од 05.04.2019.године о продаји имовине методом непосредне погодбе, као и одредбама Закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника („Службени гласник РС", бр. 89/2015), Агенција за лиценцирање стечајних управника као стечајни управник стечајног дужника ДОО "БЛАГОТИН" у стечају, Белушић ОГЛАШАВА Пету продају непокретне имовине стечајног дужника, груписану у три имовинске целине, методом непосредне погодбе уз јавно прикупљање писаних понуда са могућношћу побољшања понуда. Детаљније погледати у тексту огласа.

Contact info

Contact person: Повереник Бранко Перић
Contact phone: 064/11-51-022 и 063/10-18-659
Contact e-mail: branko.peric92@gmail.com
Back
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014