Poslednje osvežavanje baze podataka: 18.08.2022 07:34


Informacije o oglasu

Osnovne informacije

Stečajni dužnik: БЛАГОТИН
Mesto: Белушић
Datum objave oglasa: 26.11.2021
Datum prodaje: 28.12.2021
Metod prodaje: Javno prikupljanje ponuda
Procenjena vrednost: 0,00
Status prodaje: Završena
Tekst oglasa  Informacije o stečaju

Predmet prodaje - imovina:

На основу Закључка стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу, број предмета II Ст.35/2010 (I Ст. 33/09), од 25.03.2010. године, а у складу са чланoвима 109., 110., и 111. Закона о стечајном поступку („Службени гласник Републике Србије“ бр. 84/04) и Националним стандардом бр. 5. о начину и поступку уновчења имовине („Службени гласник Републике Србије“ бр. 13/2010) и Одлуком одбора поверилаца број 1107 од 05.04.2019.године о продаји имовине методом непосредне погодбе, као и одредбама Закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника („Службени гласник РС", бр. 89/2015), Агенција за лиценцирање стечајних управника као стечајни управник стечајног дужника ДОО "БЛАГОТИН" у стечају, Белушић ОГЛАШАВА Пету продају непокретне имовине стечајног дужника, груписану у три имовинске целине, методом непосредне погодбе уз јавно прикупљање писаних понуда са могућношћу побољшања понуда. Детаљније погледати у тексту огласа.

Kontakt podaci

Ovlašćeno lice: Повереник Бранко Перић
Kontakt telefon: 064/11-51-022 и 063/10-18-659
Kontakt e-mail: branko.peric92@gmail.com
Nazad
Portal ALSU se najbolje vidi uz pomoć pretraživača Microsoft Internet Explorer 9 ili više, i/ili najnovije verzije Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i Opera pretraživača.
Developed by Belit d.o.o 2014