Последње освежавање базе података: 02.02.2023 08:15
уторак,24.02.15 vlada-republike-srbije

Програм рада и финансијски план АЛСУ за 2015. годину

На основу члана 42. Закона о јавним агенцијама (“Службени гласник РС”, бр. 18/05 и 81/05 – исправка) и члана 43. став 2. Закона о Влади (“Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14) Влада Републике Србије је донела решења о давању сагласности на програм рада и финансијски план Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2015. годину, који је донео Управни одбор Агенције за лиценцирање стечајних управника на седници од 12. децембра 2014. године.

 

pdfПрограм рада за 2015. годину

pdfФинансијски план Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2015. годину

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014