.
Tuesday,24.02.15 vlada-republike-srbije

Program rada i finansijski plan ALSU za 2015. godinu

Na osnovu člana 42. Zakona o javnim agencijama (“Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi (“Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) Vlada Republike Srbije je donela rešenja o davanju saglasnosti na program rada i finansijski plan Agencije za licenciranje stečajnih upravnika za 2015. godinu, koji je doneo Upravni odbor Agencije za licenciranje stečajnih upravnika na sednici od 12. decembra 2014. godine.

 

pdfProgram rada za 2015. godinu

pdfFinansijski plan Agencije za licenciranje stečajnih upravnika za 2015. godinu

 

 

 


Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik