.
среда,17.12.14 beograd 101214-4

Материјал са семинара “Продаја стечајног дужника као правног лица” – Београд 10. и 11.12.2014

На семинару, који је током два дана окупио како велики број стечајних управника, тако и велики број судија Привредних судова РС, истакнуто је да је Законом прописано да се након продаје стечајног дужника и обуставе стечајног поступка, стечајни поступак наставЉа у односу на стечајну масу коју према законској дикцији искЉучиво чини новац добијен продајом стечајног дужника као правног лица који служи за намирење поверилаца, што ће доцније у погледу домашаја њене активне и пасивне легитимације створити различита тумачења у пракси.

Ивана Матић, в.д. директора Агенције за лиценцирање стечајних управника рекла је да се институтом продаје стечајног дужника као правног лица постиже повоЉнији услов за намирење поверилаца, али се поступак наставаЉа против стечајне масе коју заступа стечајни управник ради намирења поверилаца.

Током семинара, адвокат и стечајни управник из Немачке Др Франк Цимерман пренео је учесницима семинара искуство из Немачке праксе о продаји стечајног дужника као правног лица.

Адвокати Михајло Срдић и Александар Мајкић, представили су учесницима из угла адвокатске праксе правне аспекте продаје стечајног дужника као правног лица у стечајном поступку и истакли које су правне последице продаје стечајног дужника као правног лица, наглашавајући шта улази у стечајну масу, као и то да се по извршеној продаји, стечајна маса региструје у регистар стечајних маса који води Агенција за привредне регистре и заступа је стечајни управник.

У оквиру свог предавања о проблемима у пракси код примене института продаје дужника као правног лица Предраг Стојковић, стечајни управник скренуо је још једном пажњу учесницима семинара да је разлог за доношење овакве одлуке повоЉније намирење стечајних поверилаца. Истакавши без обзира који је разлог за одлуку о оваквој продаји да се Национални стандард број 5 мора поштовати и да процена мора да прикаже да је овакав вид продаје повоЉнији, да је процењена вредност ПРАВНОГ ЛИЦА већа од процењене вредности појединачних делова.


МАТЕРИЈАЛ

Предавачи

Франк Цимерман, адвокат и стечајни управник из Немачке

Михајло Срдић, адвокат

Александар Мајкић, адвокат

Предраг Стојковић, стечајни управник


 


 


Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik