.
Wednesday,17.12.14 beograd 101214-4

Materijal sa seminara „Prodaja stečajnog dužnika kao pravnog lica“ – Beograd 10. i 11.12.2014

Na seminaru, koji je tokom dva dana okupio kako veliki broj stečajnih upravnika, tako i veliki broj sudija Privrednih sudova RS, istaknuto je da je Zakonom propisano da se nakon prodaje stečajnog dužnika i obustave stečajnog postupka, stečajni postupak nastavlјa u odnosu na stečajnu masu koju prema zakonskoj dikciji isklјučivo čini novac dobijen prodajom stečajnog dužnika kao pravnog lica koji služi za namirenje poverilaca, što će docnije u pogledu domašaja njene aktivne i pasivne legitimacije stvoriti različita tumačenja u praksi.

Ivana Matić, v.d. direktora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika rekla je da se institutom prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica postiže povolјniji uslov za namirenje poverilaca, ali se postupak nastavalјa protiv stečajne mase koju zastupa stečajni upravnik radi namirenja poverilaca.

Tokom seminara, advokat i stečajni upravnik iz Nemačke Dr Frank Cimerman preneo je učesnicima seminara iskustvo iz Nemačke prakse o prodaji stečajnog dužnika kao pravnog lica.

Advokati Mihajlo Srdić i Aleksandar Majkić, predstavili su učesnicima iz ugla advokatske prakse pravne aspekte prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica u stečajnom postupku i istakli koje su pravne posledice prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica, naglašavajući šta ulazi u stečajnu masu, kao i to da se po izvršenoj prodaji, stečajna masa registruje u registar stečajnih masa koji vodi Agencija za privredne registre i zastupa je stečajni upravnik.

U okviru svog predavanja o problemima u praksi kod primene instituta prodaje dužnika kao pravnog lica Predrag Stojković, stečajni upravnik skrenuo je još jednom pažnju učesnicima seminara da je razlog za donošenje ovakve odluke povolјnije namirenje stečajnih poverilaca. Istakavši bez obzira koji je razlog za odluku o ovakvoj prodaji da se Nacionalni standard broj 5 mora poštovati i da procena mora da prikaže da je ovakav vid prodaje povolјniji, da je procenjena vrednost PRAVNOG LICA veća od procenjene vrednosti pojedinačnih delova.


MATERIJAL

Predavači

Frank Cimerman, advokat i stečajni upravnik iz Nemačke

Mihajlo Srdić, advokat

Aleksandar Majkić, advokat

Predrag Stojković, stečajni upravnik
Developed by Belit d.o.o 2014